Kommunes Miljø- Teknik- og Klimaudvalg, Ole Lyngby (V).

Klimasikring i Odder Kommune

19. september 2018

Odder Kommune holdt den 12. september et dialogmøde med borgerne om klimatilpasning. Det skete på baggrund af et kraftigt skybrud, som førte til oversvømmelser flere steder.

- Vi havde et rigtigt godt og velbesøgt møde. Der var omkring 80 deltagere, og der kom mange gode input til, hvordan vi sammen kan blive bedre til at takle store regnmængder, siger formanden for Odder Kommunes Miljø- Teknik- og Klimaudvalg, Ole Lyngby (V).

- Odder Kommune har i flere år forberedt klimatiltag for at håndtere de udfordringer, vejret giver, men der er behov for, at vi nu går igang med konkrete tiltag, tilføjer han.

Kommunen er i gang med at gennemgå Odder Å og se på vedligeholdelse af åen, og om der er mulighed for at rydde op i åen, så vandet bedre kan løbe væk.

Fire projekter
Odder Kommune arbejder også med fire konkrete projekter:
- Tilbageholde vand ovenfor Odder by
- Odder å omkring Mejerivej og Østergade
- Mølleparken/Odder Museum
- Stampmøllebæk

Odder Kommune er desuden i dialog med SAMN Forsyning omkring mulighederne for at forbedre kloakeringen i området ved Østergade.

Undersøger system til varsling
Forvaltningen er også ved at undersøge, om der er mulighed for at lave et system, så beboerne, der kan blive udsat for oversvømmelse, får en advarsel eksempelvis med sms, hvis vandstanden er høj i åen.

- Vi styrker indsatsen med de mange input, der kom fra borgerne på mødet. Det er en udfordring, vi skal løse sammen, og jeg fornemmer, at der også er politisk vilje til at bakke op om, at vi gør en ekstra indsats på området, siger formanden for Odder Kommunes Miljø- Teknik- og Klimaudvalg, Ole Lyngby Pedersen (V).

For yderligere informationer kontakt kommunaldirektør Henning Haahr tlf. 40 19 11 36, teknisk chef Casper Grønborg tlf. 30 84 34 50 eller formanden for Odder Kommunes Miljø- Teknik- og Klimaudvalg, Ole Lyngby (V) tlf. 28 40 15 76.