Hou Havn

Kom med dit input til kommuneplanen

30. juni 2021

På mandagens byrådsmøde blev det vedtaget at sende kommuneplanen for 2021-2033 i høring. Planen bliver ganske vist revideret hvert fjerde år, men den er altså med til at tegne et billede af, hvordan Odder Kommune skal forandre sig fysisk de næste 12 år. Og det kan du være med til at sætte præg på.

I dag kommer planen nemlig officielt i høring, og du har mulighed for at indsende dit svar til den frem til den 15. september.

”Kommuneplanen sætter retning for Odder Kommunes udvikling de kommende 12 år frem mod 2033. Der er meget spændende information at hente, og planen giver gode bud på, hvordan kommunen skal udvikle sig i fremtiden. Jeg vil derfor klart opfordre dig som borger til at læse planen af eller i hvert fald de områder, som er relevante for dig. Nu er det nemlig din mulighed for at komme til orde – at blive hørt. Byrådet er meget optaget af dit høringssvar, og høringsperioden er forlænget frem til d. 15. september,” siger borgmester Uffe Jensen.

Der er dog også en anden måde, du kan komme til orde på, for den 25. august og den 1. september afholder vi nemlig borgermøder. Hvis du har ønsker til emner eller konkrete spørgsmål som du gerne vil have drøftet, kan du sende dem inden møderne til plan@odder.dk. Vi kan ikke love at alle input bliver brugt på møderne, men de kommer til at indgå i den videre drøftelse af planen.

Planen kan læses i sin helhed via siden her, hvor du også finder en lille guide til, hvordan du nemmest finder rundt i den.