Kom med idéer og forslag til klimatilpasningsprojekt

I 2018 har Odder Kommune afsat midler til forundersøgelser og detailprojektering af et klimatilpasningsprojekt ved Odder Museum og Mølleparken. Såfremt Byrådet afsætter midler til anlæg på det kommende års budget, kan realisering af et klimatilpasningsprojekt igangsættes i løbet af 2019.

Odder Kommune har d. 8. maj 2018 afholdt borgermøde om det kommende klimatilpasningsprojekt ved Odder Museum og Mølleparken.

Læs præsentationen fra mødet.

Omkring 60 engagerede borgere mødte op og gav input til det kommende klimatilpasningsprojekt.

Det er efterfølgende også muligt at indsende idéer og forslag til projektet på mail mærket “Klimatilpasning ved Odder Museum” til miljoe@odder.dk. Fristen for indsendelse er senest d. 25. maj 2018.