Rådhuset udefra

Kom til byrådsmøde

På byrådsmødets dagsorden er bl.a. byudvikling i Saksild, årsrapport fra Østjyllands Brandvæsen og en ansøgning fra Vestskolen om konvertering af understøttende undervisning til to-læreordning. På dagsordenen er også muligheden for at indføre borgerdrevne forslag. 

Du kan læse hele dagsordenen for byrådsmødet her.

Byrådsmøderne er åbne og for alle. Der er adgang fra rådhusets tårnindgang, der ligger ud mod åen.

Du kan også følge byrådsmøderne live på Odder.dk, hvor du også kan gense det arkiverede byrådsmøde, når der passer dig bedst. 

Find Odder TV her.

Logo for Odder NetTV

 

Spørgetid før byrådsmøde 

Inden byrådsmødet er der spørgetid kl. 16.45, da der er kommet spørgsmål fra to borgere ang. nedlæggelse af letbanens standsningssted på Parkvej. Spørgetiden begynder kl. 16.45 og slutter inden byrådsmødet kl. 17.

Læs spørgsmålene til byrådet ang. nedlæggelse af letbanens standsningssted på Parkvej.

Om spørgetid

Alle borgere med bopæl i Odder Kommune har mulighed for at stille et spørgsmål til Odder Kommunes byråd. Spørgsmålet skal vedrøre kommunens forhold og være af almen interesse for kommunens borgere. Der kan ikke stilles spørgsmål vedrørende forhold, som efter deres karakter hører hjemme på et lukket byrådsmøde, herunder spørgsmål vedrørende personer eller vedrørende forhold, som er af personlig art.

Spørgsmålet vil blive læst op inden byrådsmødet, og derefter svarer politikerne på spørgsmålet. Spørgeren har ikke mulighed for at kommentere besvarelsen i byrådssalen. Spørgsmål skal stilles skriftligt og indsendes senest 8 dage før byrådets møde til Odder Byråd, Rådhuset, 8300 Odder eller på e-mail: maria.christensen@odder.dk

Læs mere om reglerne for spørgetid

Spørgetiden er ligesom byrådsmøderne åben for alle og sendes også live på Odder TV og arkiveres efterfølgende. 

 

Find Odder TV her.

Logo for Odder NetTV