Kom til dialogmøder for kulturaktører

Samarbejdet mellem de 19 kommuner og kulturinstitutioner i hele Region Midtjylland var i høj grad med til at løfte Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 og skabe helt nye perspektiver for regionens kulturliv.

Derfor har de 19 byråd og regionsrådet i efteråret 2017 besluttet at videreføre det gode samarbejde. Samarbejdsaftalen har fået overskriften Europæisk Kulturregion, og det er både en titel og en ambition for fremtiden. I Europæisk Kulturregion vil vi bruge erfaringerne og de nye kompetencer, vi har fået i kulturåret. Vi vil skabe nye fortællinger og fællesskaber på tværs og sammen få kreativiteten og kulturen til at blomstre i hele regionen.

Alle kommunerne og Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale, der foreløbig gælder 2018-19, men ambitionen rækker langt videre.

Formålet med Europæisk Kulturregion er at bakke op om samarbejder på tværs af kulturinstitutioner og -aktører i regionen.

Mere konkret indeholder Europæisk Kulturregion:

  • Et samlet kulturprogram med udvalgte projekter og begivenheder i Region Midtjylland i 2018-2019.
  • En stor, samlende kulturfestival under temaet Genopdag/Re-Discover, der markeres i hele Region Midtjylland omkring uge 23 og 24, 2019.
  • Et årligt kulturforum med lokale, nationale og internationale oplægsholdere, gode debatter og output, der kan forhåbentligt kan give god næring til endnu flere samarbejder og eksperimenter med kulturen i front.
  • En fælles fortælling om regionens kulturliv på Europæisk Kulturregionens hjemmeside og sociale medier.
  • Synergi med alle de gode kulturaktiviteter, der allerede er planlagt for 2018-19.

Dialogmøder

Derfor indbydes kulturaktørerne i Region Midtjylland til et dialogmøde, for at høre mere om ideerne bag og ambitionerne for Europæisk Kulturregion og for at alle kan dele tanker, ideer og allerede planlagte projekter.

Der er fire møder i regionen:
(5. april kl. 10-12 Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C - er afholdt) 
13. april kl. 10-12 Slagteriet, Vendersgade 14, 7500 Holstebro
19. april kl. 10-12 Teatret Bora Bora, Valdemarsgade 1, 8000 Aarhus C
20. april kl. 10-12 Herning Bibliotek, Østergade 8, 7400 Herning

Man kan også få informationer om mulighederne for at søge tilskud fra Region Midtjyllands kulturmidler i 2018. Se mere på kultur.rm.dk.

Tilmelding på kultur.rm.dk senest kl. 12 to arbejdsdage før mødet.