Arkitekterne blev vist rundt i området, som skal rumme den nye folkepark

Konkurrence om udformning af Folkeparken er i gang

12. juni 2020

De tre arkitektteams, der skal dyste om udformningen af Folkeparken, har været i Odder på byvandring sammen med Borgerpanelet og Bypanelet.

Landskabsarkitekterne fik på den måde mulighed for at se på områdets forbindelser til de andre miljøer i bymidten og fik flere input fra de lokale deltagere på turen.

Nogle af pointerne fra mødet og byvandringen var, at parken skal kunne rumme forskelige aktiviteter, funktioner og målgrupper hen over døgnet og året, og områdets særlige naturværdier skal bevares. Parkens formål er at skabe en ny grøn forbindelse mellem Kvickly og Rosensgade, der bidrager med nye mødesteder for byens gæster og beboere.

"Jeg er en stor fortaler for Folkeparken. Projektet er en del af en større sammenhæng i byen, som vi har beskrevet i vores byudviklingsstrategi. Det glæder det mig, at vi er på vej til at etablere et rekreativt åndehul i byen, hvor folk kan samles og nyde livet - og vi har nok parkeringspladser i byen. Hele grundlaget er at sikre et levende og bæredygtig handelsmiljø omkring Torvet og i Rosensgade. Tendensen på landsplan går mod massiv butiksdød, og den tror vi på vi kan ændre med de forskellige tiltag i bymidtestrategien" siger Hans Hammann, V, medlem af Bypanelet og Byrådet.

Konkurrenceprogrammet, som er grundlag for arkitekternes arbejde, indeholder forudsætninger for udformningen af parken. Der er blandt andet krav til parkering for gæster på Rådhuset, handicappede og private lodsejere, cyklister og varelevering, kunst i området og bevaringsværdige træer. Konkurrenceforslagene skal beskrive helhedsløsninger for Rådhusparkeringen og Rådhushaven samt parkeringsarealet syd for åen mod Biffen og Bog & Idé.

Se området her

Landskabsarkitekterne har kendskab til den forudgående proces med borgerinddragelse og fysiske afprøvninger, som blandt andet mundede ud i byudviklingsstrategien og den vedtagne parkeringsstrategi. Konkurrenceprocessen støttes af Realdania, og det vindende konkurrenceforslag skal godkendes af Byrådet i oktober, hvorefter der kan indgås aftale om totalrådgivning.

Læs mere om byudviklingsprojekterne og borgerinddragelse via linket her