Foto: Renosyd

Krav om affaldssortering udskudt til 2023

21. januar 2021

I oktober meldte Favrskov Forsyning A/S, Reno Djurs I/S, Renosyd I/S og AffaldVarme Aarhus A/S ud, at de vil samarbejde om de nye affaldsordninger, som bliver nødvendige, efter at Folketinget har indført et krav om sortering i 10 fraktioner. Samarbejdet betyder, at 560.000 østjyder kommer til at sortere på samme måde. ”Det giver rigtig god mening at samarbejde på det her område, og arbejdet indtil nu har vist, at det er den rigtige vej at gå”, siger Jens Meilvang, bestyrelsesformand, Reno Djurs I/S.

Men lige meget hvor godt samarbejdet er, så kan de fire selskaber ikke trylle. I juni 2020 indgik Regeringen og en række partier i Folketinget aftalen om sortering i 10 fraktioner. Her er det et krav, at de nye ordninger er indført fra 1. juli 2021 (tekstilaffald dog fra 2022). Og først i december 2020 kom affaldsbekendtgørelsen der beskriver, hvilke muligheder kommunerne har.

Alle fire østjyske affaldsskaber er enige om, at det er urealistisk at nå til 1. juli 2021. Blandt andet tager det tid at få sendt indsamlings- og behandlingsplaner i udbud, og der skal indkøbes nye affaldsspande og skraldebiler.

”Vi kan ikke haste det her igennem på et halvt år. Den løsning vi ender ud med skal give mening for miljøet, affaldsselskaber og ikke mindst kunderne”, siger Finn Sander Jensen, bestyrelsesformand, Renosyd I/S.

Et af de steder, der er gevinster at hente, er miljømæssigt. Jo mere ensartet affald østjyderne leverer til genanvendelse, jo bedre bliver kvaliteten af det vi genanvender. Og det er netop den slags stordriftsfordele, som de fire østjyske affaldsselskaber nu vil opnå sammen. Det er samtidig et ønske fra Folketinget, at endnu mere bliver genanvendt.

Kunderne vil også møde nye sorteringsløsninger. Selskabernes analyse peger lige nu på, at tre spande er den bedste løsning, men det endelige systemvalg fremlægges til politisk behandling i løbet af dette forår. Formændene for de fire selskaber har nikket ja til løsningen med tre spande, men det er hos politikerne, at den endelige beslutning ligger.