Foto: Midttrafik

Krav om mundbind i Flextrafik

07. august 2020

På grund af den øgede smitte med Coronavirus i Region Midtjylland, har regionen og Præhospitalet besluttet, at der indføres krav om mundbind i hele regionen i forbindelse med al kørsel med Flextrafik. Kravet gælder fra d. 13. august 2020. Kunderne skal derfor altid bære mundbind, når de kører med Flextrafik. Kravet om mundbind gælder også for Flextrafiks chauffører.

Flextrafik dækker over følgende kørselstyper:

  • Visiteret handicapkørsel.
  • Patientbefordring.
  • Kommunal visiteret kørsel fx lægekørsel.
  • Flextur.
  • Flexbus.
  • Plustur.

Følgende kunder vil være fritaget for at bruge mundbind:

  • Kunder med vejrtrækningsproblemer.
  • Kunder med nedsat bevidsthedsniveau.
  • Kunder der er fysisk eller mental svækket, som gør at de af den grund ikke selv kan fjerne mundbindet.
  • Kunder der er under 12 år.

Udlevering af mundbind

I hele perioden hvor der er krav om, at chauffører og kunder skal bære mundbind, vil der bliver uddelt gratis mundbind til leverandørerne. Chaufføren skal udlevere mundbind til de kunder, som ikke selv har mundbind med. Midttrafik og Odder Kommune opfordrer dog til at man selv har mundbind med. De mundbind der findes i Flextrafik-vognene udleveres kun i nødstilfælde.

Midttrafik orienterer om kravet på midttrafik.dk og opfordrer til at man holder sig orienteret og følge udviklingen via pressen samt på midttrafik.dk.

Se Midttrafiks "ofte stillede spørgsmål" om mundbind og betaling her.