Grøntsager med tekst skrevet på

Kulturforening har kriterierne for ansøgere klar

10. maj 2019

Odder Kulturforening blev stiftet i januar 2019 og har til formål at skabe gode rammer for kulturen i Odder Kommune. Børne, Uddannelses- og kulturudvalget har givet foreningen 250.000 kr. til kulturudvikling, og det er kulturforeningens ansvar at fordele pengene til ansøgerne.

 • Vi har på baggrund af alle vores medlemmers input sat rammerne for, hvordan vi skal arbejde videre med Odder Kulturforening. For at få skabt retning på, hvordan vi kan komme i mål med det, har vi samlet de mange input i tre strategispor. Ud fra de tre spor har vi konkretiseret de kriterier, der skal til, for at man kan få støtte. Vores vision er at samle og styrke kulturlivet i Odder Kommune, og det afspejler kriterierne, siger formanden for Odder Kulturforening Anna Birte Sparvath.  

De tre strategispor er:

 1. Stærke oplevelsesrum
 2. Kreativ udfoldelse
 3. Sparring og synlighed

Foreningen har udarbejdet følgende kriterier, som ansøgerne skal leve op til for at komme i betragtning:

 1. Arrangementer/begivenheder/tiltag, der sætter spor. Det være sig i den enkelte deltager, i kommunens liv, i den måde vi er sammen på.
 2. Initiativer der kommer fra borgere i kommunen - som primært gennemføres af borgere i kommunen og som væsentligst vil komme kommunens borgere til gode.
 3. Initiativer der er af eksperimenterende karakter, og som har potentiale til at anvise nye veje og måder at opbygge fællesskaber på.
 4. Kunstneriske udtryksformer og måder, der kan berige/udfordre/skubbe publikum.
 5. Initiativer der i bred forstand kan udfolde sig i kommunens forskellige “rum” eksempelvis opland, skov, strand.

Bestyrelsen ønsker at tilbyde hjælp med at kvalificere ansøgninger og sparring med eventuelle støtteansøgere. Få flere information og et ansøgningsskema på www.odderkulturforening.dk.

Ansøgningsfrist er den 27. maj, og den 3. juni forholder foreningen sig til ansøgningerne. Foreningen modtager gerne ansøgninger løbende, og næste ansøgningsrunde har frist den 1. september 2019.

Fakta om Odder Kulturforening

 • Børne, Uddannelses- og kulturudvalget har givet foreningen 250.000 kr. til kulturudvikling. Det er kulturforeningens ansvar at fordele pengene til kulturprojekter.
 • Odder kulturforening blev stiftet den 31. januar 2019 og har ca. 100 medlemmer.
 • Bestyrelsen for Odder kulturforening består af:
  Formand Anna Birte Sparvath
  Privatperson Næstformand Stine Jylov – VitaPark
  Sekretær og referant Allan Malver– Biblioteket
  Steen Hattesen - Odder Musikskole
  Tine Mynster – Musiker
  Klaus Markmann - Odder Museum
  Jørgen Rønsbo - Korleder og privatperson
  Mikkel Bertelsen - Eriksminde efterskole og Privatperson.

Læs mere: www.odderkulturforening.dk. Eller på Odder Kulturforenings facebook: https://www.facebook.com/odderkulturforening/