Maleri af dyr i junglen

Kunstperle på Odder Rådhus

26. august 2019

Hans Scherfigs sidste kunstværk, ”Orfeus spiller for dyrene” er vendt tilbage til Odder Rådhus, hvor det skal hænge det næste årstid.
Det markeres på rådhuset fredag 6. september Kl. 15.30, og kommunen er vært ved en forfriskning.

Borgmester Uffe Jensen glæder sig over at gense det store maleri på 2 gange 2,5 meter på Odder Rådhus og siger:

- Jeg er glad og stolt over, at det smukke kunstværk det kommende år skal hænge på Rådhuset i Odder. Rådhuset er jo folkets hus, og jeg håber, at mange vil beundre værket, når de alligevel er på Rådhuset. Billedet har tidligere – for mange år siden – hængt på samme plads. Så nu er ringen sluttet med den fine og iøjnefaldende placering i forhallen, hvor det hænger så smukt.”

Alle er velkomne til at se den kulturhistoriske perle, der i 1988 blev købt takket bidrag fra 250 personer og institutioner til køb af maleriet, der kostede 90.000 kroner.
5. juli i år overtog Odder Kunst ejerskab og forvaltningen af det store maleri fra Odder Produktionsskole, der netop er blevet nedlagt.

Det vakte i sin tid stor opmærksomhed, da Kunstnersammenslutningen Corner og hovedstadens største Galleri, Asbæk, i september 1988 åbnede en stor og fornem kunstudstilling i Tobaksgården i Horsens. Sensationen på udstillingen var et stort maleri udført af forfatteren og maleren Hans Scherfig med titlen ”Orfeus spiller for dyrene”. Mest kendt Scherfig nok for bogen/filmen ”Det forsømte forår” med den sadistiske lektor Blomme.

Prisen var høj, 90.000 kroner, og Scherfig-familien havde tilkendegivet, at maleriet, kunstnerens sidste, kun måtte sælges til en offentlig institution for at undgå spekulation. Også selv om en privatperson ville byde mere end 90.000 kroner.
For kunstanmelder Karl Frederik Garde, Århus, Stiftstidende, var værket en sensation, et slagnummer, og Horsens Folkeblads anmelder, Paul Nielsen, skrev om kunstværkets skønhed.
Folkebladet kunne 9. november 1988 vise et billede af overdragelsen til Odder Produktionsskole, og dagen efter kunne værket ses og beundres i Andelsbankens lokaler i Rosensgade i Odder. Siden har det rokeret blandt nogle af de institutioner, der i sin tid var med til at købe maleriet.

Forstander Andre Gremaud, Odder Produktionsskole, og hans forgænger, Else Juhl Weaver, kontaktede i juli, nu afdøde, Jon Bahl, der på indkøbstidspunktet var formand for Odder Kunstforening, og tre blev enige om, at overdrage billedet til Odder Kunst forening & samling. Desværre døde Jon Bahl 13. juli, men han var meget glad for aftalen.
5. juli skrev Jørgen Søes Hejlsvig, formand for Odder Kunst, under på aftalen, og han forsikrer, at Odder Kunst nok skal passe godt på billedet. Det skal fortsat cirkulere blandt de institutioner, der i sin tid var med til at sikre købet, og næster låner bliver Lægehuset på Torval Køhlsvej.

- Det er rørende at tænke på, at 250 personer/institutioner med bidrag fra 70 kroner og op til 3150 kroner hver bidrog til, at vi i dag kan glæde os over et kulturhistorisk værk, nu genophængt på Odder Rådhus. Kunstværket indskriver sig dermed i Odders kulturhistorie som udtryk for, at vi kan komme langt, når vi står sammen, og derfor er det værd at mindes – og markere, siger kunstforeningens formand.

Fakta
Selskabets medlemmer bestod i sin tid af:
Jon Bahl, Jane Holm, Erling Sørensen, Lars Faldborg, Lejf Rørdam, Kurt Iversen, Tjelle Raunkjær, Per Møller Nielsen, Max Rahbek, Erik Toftegaard. Flemming Weile, Jørgen Blach Jensen, Knud Troldborg, Flemming Hagedorn, Gerda Pedersen, Hauge Johansen, Jens Skovhus, Svend Bak, Jan Hansen, Tage Jensen, Niels Hansen, Christian Berg, Agnes Slotsbo, Inge Jensen Pedersen, Aage Augustinus og Vagn Skaarup.
Byrådsmedlem Christian Thulesen var også medlem af selskabet, men han nåede ikke at se billedet ophængt i Odder, inden han døde.
I 1992 var Vagn Mikkelsen og Henning Sørensen også medlem af selskabet.