Nyhedsbrev skrevet på skrivemaskine

Kvartalsorientering fra Seniorrådet

02. juli 2018

Seniorrådet ønsker at have en tæt kontakt/dialog til borgere + 60 år i Odder kommune. Derfor har rådet besluttet at udsende tre til fire orienteringsbreve årligt med et sammendrag af rådets virke.

Læs den første kvartalsorientering fra Seniorrådet om 1. og 2. kvartal af 2018 eller gå direkte til punktet på Seniorrådets hjemmeside med kvartalsorienteringer.

I orienteringen kan du læse om det nye seniorråds arbejde bl.a. med høringssvar på en række områder og deltagelse i messer og møder. 

Om Odder Kommunes Seniorråd
Seniorrådets opgave er at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og fungere som kontaktorgan mellem ældre borgere og byrådet ved tilrettelæggelsen af kommunens ældrepolitik.  

Læs om Seniorrådet på deres hjemmeside: seniorraadet.odder.dk