Tunø by

Lægen besøger fremover Tunø hver uge

31. januar 2019

Det sker foreløbig i en prøveperiode på et år. Inden udløb af prøveperioden igangsættes en dialog og evaluering med Tunø Beboerforening, Odder Kommune og Region Midtjylland.

Finn Thranum fra Region Midtjylland fortæller:

- Jeg synes det er en god ordning med ugentlig lægedækning på Tunø hele året. Det giver en tryghed og en nærhed for borgerne som fremover ikke behøves at rejse til en praktiserende læge på fastlandet, men kan kan møde lægen hjemme på Tunø i konsultationen eller om nødvendigt i eget hjem. Sommerhusejerne - som i perioder opholder sig i længere tid på Tunø - har jo også mulighed for kontakt til den ugentlige læge hvis skavankerne presser på.

På grund af den nye ordning nedlægges sommerlægen. Om dette eventuelt er en forringelse udtaler Finn Thranum:

- Selvfølgelig er det en forringelse men erstatningen er efter min mening bedre, siger Finn Thranum og tilføjer

På Endelave har vi jo nogle erfaringstal fra den ugentlige belastning af lægen om sommeren med fast læge og resten af året med to ugentlige lægedage på Endelave. Her er antallet af de ugentlige lægebesøg om sommeren ikke større end de ugentlige lægebesøg resten af året. Der er faktisk lidt færre ugentlige lægebesøg om sommeren end resten af året.

Tunø har altid en sygeplejerske til rådighed som også indgår i den præhospitale akutte behandling. Er hun fraværende fra øen, så sendes en afløser fra fastlandet. Ved akut alvorlig livstruende sygdom / ulykke - ring 112 - har Tunø ikke mindre end fire akutlægehelikoptere indenfor den samme radius plus forsvarets store redningshelikopter bemandet med en læge.

Ved akut ikke livstruende sygdom eller ulykke kontaktes den lokale sygeplejerske, alternativt ringes til lægevagten eller skadestuen.

Ved lille sygdom eller ulykke tilses borgeren af sygeplejersken og/eller den ugentlige læge.

Den nye hjerteløberordning vil jo alt andet lige betyder, at der i sommermånederne vil være rigtig mange af hjerteløberne som er tilstede på Tunø og kan ses af AMK-vagtcentralen via mobilen, når de får et 112 opkald om f.eks. et hjertestop.

Herudover er der ved f.eks. Tunø Festival frivillige tilstede fra Østjyllands Brandvæsen og læger/sygeplejersker.

Endvidere har Havnefogeden et stort kendskab til gæsterne på bådene i havnen, på teltpladsen og i sommerhusene og han ved hvem der er er læger, sygeplejersker og ambulancefolk. Så han skal nok få mønstret den nødvendige akuthjælp, hvis behovet opstår.

Der er desuden en hjertestarter til rådighed på havnen, slutter Finn Thranum.