Læs årsberetningen fra Seniorrådet

Seniorrådet har udgivet årsberetningen for 2016, der igen vidner om et travlt år for Seniorrådet med mange sjove, spændende og udfordrende opgaver.

Læs årsberetningen her

 

Seniorrådet skal bl.a. høres i alle kommunale sager, der vedrører de borgere, der er over 60 år, og det er ikke blot de sager, der ligger i det sociale/omsorgmæssige område, men også i de sager, der handler om teknik, trafik, kultur o.s.v.

Blandt de mange emner, der bliver behandler i årsrapporten er demens, ventelister til plejeboliger, klippekortordningen, værdighedspolitik, et ernæringsprojekt, Spisevennerne, forskellige udflugter og initiativprisen ved Odder Galla, der i år gik til Annette Svenstrup for det frivillige engagement med Spisevennerne. Beretningen kommer også ind på besparelser, budget og tilsynsrapporter. 

I år, er det valgår, også for Seniorrådet. Og formanden for Seniorrådet Else Marie Lerche opfordrer i årsberetningens forord alle, der på valgtidspunktet er fyldt 60 år, til at bruge deres stemmeret. En høj stemmeprocent, vil give Seniorrådet et endnu større mandat, og vi ville føle, at vi havde en endnu større opbakning blandt vores vælgere, skriver hun.