Plejeboligerne på Bronzealdervej

Lempelse af besøgsrestriktioner på på plejehjem og korttidspladser

22. december 2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har meddelt, at påbuddet om midlertidige besøgsrestriktioner fastholdes. Der er ved beslutningen lagt vægt på, at der fortsat er konstateret et højt og udbredt smittetryk med Covid-19 i Odder Kommune.

Sundheds og Ældreministeriet giver dog tilladelse til en lempelse af nuværende besøgsrestriktioner på plejehjem og korttidspladser,  således at der gives en større fleksibilitet i afviklingen af besøg. Antallet af besøgende er dog uændret.

De midlertidige besøgsrestriktioner indebærer

  • At besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan foretages af tre faste nære pårørende. Dog højst to 
    besøgende ad gangen. Hvis stedet har et besøgsrum, vil dette også kunne anvendes efter aftale.
  • At besøg i beboerens egen bolig herudover kan ske i særligt kritiske og uopsættelige situationer til en kritisk syg eller døende person.
  • At besøg i andre situationer foregår udendørs.

Hold ud - vaccinen er ikke langt væk

Heldigvis er vaccinen ikke langt væk. Indtil da må vi holde fast og holde ud. Det vil være forfærdeligt, hvis vi snubler så tæt på mål.

Det er derfor vigtigt, at pårørende fortsat retter henvendelse til personalet inden ankomst for nærmere vejledning omkring afstand, hygiejne og anvendelse af værnemidler.

Mere information

Brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed: 
Fortsat påbud til kommunalbestyrelsen i Odder Kommune om at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til plejecentre mv.
(Nyhed opdateret d. 22.12 med ovenstående dokument).