Plejeboligerne p Bronzealdervej set udefra

Lempelse af restriktioner på plejehjemmene

26. marts 2021

Vaccinationsindsatsen skrider stille og roligt frem i Danmark. Det gør sig også gældende på plejehjemmene i Odder Kommune. Mere end 80% af beboerne og store dele af personalet er nu færdigvaccinerede, og
dermed godt beskyttet mod COVID-19.

Det betyder, at vi nu gradvist kan lempe på udvalgte restriktioner på kommunens plejehjem.

Først og fremmest ophæves alle besøgsrestriktioner, således at beboerne i større omfang kan være sammen med den nærmeste familie eller nære venner. Besøgende skal dog forsat ske i beboerens egen bolig og under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om blandt andet rengøring efter besøget.

Beboerne kan nu også i højere grad vende tilbage til en mere normal hverdag. Vi vil særligt have fokus på sociale aktiviteter. Det kan være busture, mindre klubaktiviteter samt udendørs arrangementer. Det vil fortsat ikke være muligt at blande beboerne for meget på tværs.

Endelig åbnes der i nogen grad op for frivillige tiltag på plejehjemmene. Vi byder igen velkommen til Vågetjenesten, frivillige havefolk, kiosk mv.