Borgere strømmede til letbane-møde

Der måtte hentes mange flere stole, da op mod 200 borgere mødte op til Odder Kommunes informationsmøde om letbanen på Odder Parkhotel tirsdag aften.

Borgmester Uffe Jensen (V) bød velkommen til de mange fremmødte.

- Vi ser letbanen som et stort aktiv for Odder Kommune. Den kan binde Odder Kommune stærkere sammen med Aarhus og binde Odder By sammen på en god måde, sagde han.

Vi lancerer Odder-Jaguaren
Direktøren for Aarhus Letbane, Claus Rehfeld Moshøj, fortalte derefter om projektet med letbanen. Et projekt til 3,5 mia. kr., der har været under overvejelse i ca. fire år. Letbanen kan transportere lige så mange personer, som ca. fire ledbusser

- Vi slagter Odder-grisen og lancere Odder-Jaguaren, sagde Claus Rehfeld Moshøj.

Han mener, at banen kan være med til at skabe vækst i byerne omkring Aarhus.

Vil lukke station på Parkvej
For at banen bliver til gavn for flest borgere, lagde Claus Rehfeld Moshøj vægt på, at turen til Aarhus skal være så hurtig som mulig. Det er tiden til destinationen, der afgør, om man tager bilen eller toget.

- Derfor synes jeg, at der er for mange stationer, så rejsetiden bliver for lang. Stationen på Parkvej bør lukkes, og det vil vi arbejde for, sagde han og tilføjede, at 80 pct. af de borgere, der benytter den station, har lige så kort afstand til en anden station.

Rejsetiden fra Odder til Aarhus er estimeret til 38 minutter, og det vil han gerne have længere ned, bl.a. ved at sløjfe stoppestedet på Parkvej, men også flere stoppesteder i Aarhus Kommune. 

Mulighed for byudvikling
Efter Claus Rehfeld Moshøjs indlæg fortalte kommunaldirektør Henning Haahr om mulighederne for, at Odder Kommune kan købe det areal ved banen i byen, hvor der tidligere var værksted for togene.

Odder Kommune har købt et areal ved Rude Havvej, hvor der kan etableres parkeringsforhold, ladestation til el-biler m.m. og bygninger til Letbanen. Det areal vil kommunen gerne lade indgå i en handel mod at overtage banearealet.

- Jeg håber, at det kan bidrage til, at toget kan køre flere gange, så vi kan komme op på, at toget i perioder kører otte gange i timen, og vi kan få rejsetiden ned til 28 minutter, sagde Henning Haahr.

Han tilføjede:
- Hvis vi køber banearealet i Odder By får vi et spændende areal midt i byen, som kan udvikles til at binde byen bedre sammen. Det arbejde vil vi gerne inddrage borgerne i.

Kritik af omformer i Assesdrup
Efter oplæggene var spørgelysten stor blandt de fremmødte, der både havde ros og kritik med. Særligt meget fyldte den transformatorstation, som Letbanen opsætter ved Assedrup station.

- I kan ikke være det bekendt over for naboerne og landsbyen, sagde IB Salomon, formand for DN Odder.

Claus Rehfeld Moshøj svarede:
- Hvis det virker som om, at jeg tager let på det, så er jeg ked af det. Det gør jeg ikke. Sådan et stort projekt vil være til gene for nogle borgere. Udfordringen er at finde en balance mellem de tekniske løsninger og de borgere, der bliver påvirket. Vi har gjort, hvad vi kunne, sagde han og tilføjede, at der er mulighed for at etablere beplantning omkring transformatorstationen.
- Det bliver ikke smukt, men man kan få den til at blive mindre skæmmende, og det skal vi se på, sagde han.

Ingen dato endnu
Andre spurgte til, hvorfor der ikke må tages cykler med i toget, og det faldt også kritiske kommentarer om, at der ikke er toiletter i togene.

Claus Rehfeld forklarede, at der gerne må tages cykler med i togene uden for myldretiden, men ikke i myldretiden. Det skyldes plads problemer. Til gengæld er barnevogne velkomne. Flere opfordrede til, at der bliver bedre muligheder for at tage cyklen med.

Flere af de fremmødte ville gerne høre, hvornår letbanen åbner. Letbanedirektøren var tilbageholdende med at komme med en dato oven på den seneste forsinkelse, så der kom ingen konkrete bud endnu. Det er dog forhåbningen, at det bliver inden udgangen af 2017. 

En borger spurgte til, om bremserne på letbanen vil hyle, ligesom de gjorde på Odder-grisen. Hertil var svaret nej. Og sne skulle i øvrigt heller ikke være et problem, for Letbanen har købt en maskine, der kan klare det, forklarede Claus Rehfeld Moshøj en af de fremmødte.

En borger ville gerne sikre sig, at borgerne bliver inddraget tidligt i processen, hvis der skal laves et projekt ved banearealet, og det forsikrede kommunaldirektøren, at de vil blive.
- Vi skal tale mere om, hvordan vi kan inddrage borgerne i området, sagde Henning Haahr.

 

 (Billedet: Banen fra Rude Havvej til Odder Station)