Børn på legeplads

Lille prisstigning på børnepasning

26. januar 2021

Priserne på børnepasning bliver en lille smule højere i Odder Kommune, hvilket til gengæld skal resultere i bedre normeringer i kommunens institutioner. Det godkendte et enigt byråd på mandagens byrådsmøde.

Sagen handlede om taksterne for forældrebetalingen 2021, der blev godkendt ved budgetvedtagelsen i oktober 2020. Samtidig blev i budgettet for 2021 besluttet, at man ville sætte penge af til bedre normeringer i Odders institutioner.

Som konsekvens af disse ting stiger taksten for forældrebetaling forventet med 75 kr. pr måned for en børnehaveplads og 150 kr. pr. måned for en vuggestueplads – begge i 11 måneder.

Det blev sagt om sagen

Ditte-Marie Thejsen (EL): ”Vi skal gøre det bedre på daginstitutionsområdet, og det her er en del af det der skal til i forhold til at justere på normeringerne. Det er et lille skridt i en proces, som måske kan være med til at gøre at vi kan slå os på i Odder Kommune at have de bedste daginstitutioner.”

Jan Gade (V): ”Hvis vi skal fastholde den nuværende forældrebetaling og forhøje normeringer, så skal vi sætte procentsatsen ned og så skal vi ansætte færre pædagoger. Det ønsker vi ikke, og vi tror på at forældrene godt vil betale lidt mere for flere hænder i hverdagen.”