Nyt lokalcenter i Odder

Lokalcenter Nord omfatter ejendommene Rådhusgade 79, 83 samt 85, 85A og 85B. På Rådhusgade 79 og 83 ønskes den eksisterende ejendom revet ned, hvorefter der ønskes opførelse af en dagligvarebutik, en drive-in bager samt 43 boliger. Boligerne placeres længst mod vest på ejendommen, mens butikkerne placeres ud mod Rådhusgade. På Rådhusgade 85, 85A og 85B ønskes der udelukkende opførelse af butikker og serviceerhverv.

 

Et enigt byråd sagde ja til at sende lokalplansforslaget til offentlig høring i 8 uger.

Læs mere om sagen i dagsordenen fra det arkiverede byrådsmøde 

Se det arkiverede byrådsmøde