Kortudsnit  til illustration af Forslag til lokalplan 1142

Lokalplanforslag skal drøftes igen

30. oktober 2019

Byrådet besluttede ikke at godkende forslaget til lokalplanen.

- Når byrådet ikke godkender et forslag til lokalplan, hvilket naturligvis er byrådets ret, giver det ikke mening at sende lokalplanen i høring, udtaler kommunaldirektør Henning Haahr Pedersen.

Byrådet vil derfor på byrådsmødet den 11.november have mulighed for at bede Miljø-, Teknik-, og Klimaudvalget om at behandle sagen igen forud for en senere  behandling i byrådet. Et nyt forslag til lokalplanen kan tage højde for nogle af de bemærkninger, der er til det lokalplanforslag, som byrådet behandlede på byrådsmødet i oktober.

Et muligt nyt lokalplanforslag 1142 vil kunne behandles af Miljø, Teknik og Klimaudvalget i begyndelsen af 2020 og efterfølgende af byrådet med henblik på at sende det i otte ugers høring.