Tegning af Vitapark

Møde for Medskabere i VitaPark

05. september 2019

I den kommende tid følger en politisk dialog i Odder Kommune om VitaPark, herunder også om hvordan vi gør brug af det store arbejde, som mange frivillige har lagt i Rumrejsen og Medskaberrådet i VitaPark. VitaPark inviterer derfor til et fællesmøde for alle medskabere og medlemmer af Medskaberrådet.

Lone Jakobi, formand for VitaParks Lokaludvalg, og Jette Lorenzen, direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse, vil på mødet drøfte medskabernes arbejde. Mødet er også en mulighed for igen at samle alle medskabere og få afklaring på de spørgsmål, der måtte være omkring Rumrejsen og VitaPark.

Der vil være drikkevarer og en sandwich til mødet.
Af hensyn hertil bedes I melde jer til senest d. 16. september til Katrine Hellfritzsch: katrine.hellfritzsch@odder.dk

Med Venlig Hilsen

Jette Lorenzen
Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse