Mennesker rundt om bord

Møde mod ensomhed

26. september 2019

Politikere, ansatte og frivillige var torsdag aften samlet på Odder Parkhotel for at drøfte ensomhed og hvad vi sammen kan gøre for at modvirke det.

Anledningen var, at Odder Kommunes Værdighedspolitik skal have tilføjet “bekæmpelse af ensomhed” som nyt tema.

Aftenen bød på oplæg, der introducerede deltagerne til den nyeste viden på området samt drøftelser om, hvad tilgangen og handlingerne skal være til ensomhed i Odder Kommune.

Der var blandt andet deltagere fra Byrådet, Seniorrådet, Handicaprådet, Sundhed & Omsorg, Spisevennerne i Odder og oplandet, repræsentanter fra plejecentrene samt andre interessenter.

Den nye Værdighedspolitik skal godkendes af Byrådet inden årets udgang.