håndværker bygger et hus

Møde om byggeri og byggeopgaver

01. juli 2019

Odder Kommune arbejder løbende på at styrke dialogen og samarbejdet med lokale håndværksvirksomheder, rådgivere m.fl. om, hvordan vi leverer den bedste service.

Vi inviterer derfor endnu engang kommunens håndværkere og rådgivere inden for byggeri til dialogmøde

onsdag den 14. august kl. 16.30 til ca. 18.30

i Centralhotellet, Torvet, Odder

Formålet med mødet er at sikre, at vi fortsat yder den bedst mulige service, og får informeret om, hvad der rører sig på byggeområdet i Odder Kommune.

Program:

 Velkomst v/Borgmester Uffe Jensen

 Valg af håndværkere til opgaven - udbud, sociale klausuler, Håndværker listen m.m. v/Jan Møller, IT & Indkøb

 Byggesagsbehandling – hvordan går det i Odder v/Teknisk chef Casper Grønborg

 Ny organisering af Odder Kommunes bygningsvedligeholdelse v/ Leo Kri-stoffersen, Fælles Drift & Service

 Kommunale opgaver på "det grønne og sorte område" v/Leo Kristoffer-sen, Fælles Drift & Service

 Projekter på vej v/Esben Kindt, Teknik og Miljø samt Leo Kristoffersen, Fælles Drift & Service

 Hvordan kan vi bruge Genbrugspladsen – og info om ny affaldsplan v/Chef for drift og udvikling Lotte Mørch, Renosyd

Herefter drøftelse ved bordene.

Mødet sluttes af med en sandwich.

Tilmelding til mødet skal ske online på dette link senest mandag den 12. august.