Foto af Århus Domstol

Mange ønsker at være lægdommere

26. februar 2019

Med over 189 ansøgninger i hus er interessen for at blive lægdommer stor i Odder Kommune. Det er mere end dobbelt så mange ansøgere, som kommunen skal udpege til domstolene.

Lige nu søger Danmarks Domstole nye lægdommere gældende fra 2020 og fire år frem. Der skal udpeges 75 borgere fra Odder Kommune til grundlisten, som for den kommende periode får mulighed for at blive nævninge og domsmænd ved By- og Landsretten.
Om man er domsmand eller nævning afhænger af, hvilken type straffesag, der er tale om.

-Jeg synes, det er et flot antal ansøgninger, vi har modtaget og med over 50 procent flere ansøgninger, end hvad der som udgangspunkt skal udpeges til grundlisten, ser det meget positivt ud. Nu skal vi gennemgå alle ansøgningerne, hvorefter grundlisteudvalget udvælger de 75 borgere, der skal udpeges til grundlisten, udtaler Birgitte de Place, Chefkonsulent, Odder Kommune.

Fristen for at søge om at blive optaget som lægdommer udløb den 25. februar. 

I forbindelse med søgningen efter lægdommere har Odder Kommune kommunikeret på sociale medier, på hjemmesiden og i annoncer.

Grundlisten skal så vidt muligt afspejle befolkningssammensætningen i kommunen med hensyn til alder, uddannelse og køn. For Odder Kommune betyder det en stort set ligelig kønsfordeling på henholdsvis 38 mænd og 37 kvinder.

Hvad er en lægdommer?

I Danmark bliver 10.000 borgere landet over hvert fjerde år udpeget til at være lægdommere. Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at man har pligt til at være lægdommer, såfremt man bliver udtaget til det.
At være lægdommer betyder, at man enten deltager i strafferetssager som domsmand eller nævning og har til opgave at hjælpe rettens juridiske dommere med at dømme i visse straffesager.

For at blive lægdommer skal man være "uberygtet" og have valgret til Folketinget.
Det betyder, at man skal være over 18 år, og at man ikke må være straffet for alvorlige
lovovertrædelser. Retten undersøger alle, der udpeges som lægdommere, for at
sikre sig, at de ikke står i Kriminalregistret. Man skal ikke opfylde særlige faglige, arbejdsmæssige eller uddannelsesmæssige krav for at blive udtaget, men man skal være egnet.

Fristen for at søge om at blive optaget på grundlisten til lægdommer er nu udløbet.