Mange emner på borgermøde

Knap 100 borgere var mødt op for at tage del i debatten og høre om kommunens økonomi torsdag aften på Odder Parkhotel.

Borgmester Uffe Jensen (V) bød velkommen og opfordrede alle til at tage del i dialogen.
- Alle meninger tæller. Vi lytter til alt, der bliver sagt, også selv om vi ikke kan opfylde alle ønsker i budgettet for i år, sagde Uffe Jensen.

Økonomi i bedring
Kommunaldirektør Henning Haahr fortalte om kommunens økonomiske situation, der ser langt bedre ud nu end ved budgetlægningen sidste år, hvor der blev igangsat effektiviseringer og besparelser.

- Vi justerede i hele kommunen for at sikre et overskud, der nu giver os nogle muligheder, sagde Henning Haahr, der tilføjede, at der er et rådighedsbeløb på ca. 40 mio. kr. i budget 2018. Derudover er der lagt op til en nedbringelse af gæld på 12 mio. kr. og en nedbringelsen af gæld på 8 mio. kr. 

Se alle tallene og forklaringer om budget 2018

Han fortalte også, at der er kommet godt gang i salget og huse og grunde, og at stadig flere flytter til Odder Kommune.  

- Mange har fået øje på Odder og fået lyst til at bosættte sig her. Vi rider på en bølge, som letbanen også er med til at skabe, sagde Henning Haahr.

Hvert år flytter 600-700 familier fra Aarhus til Odder og i år er nettotilvæksten på ca. 250 på nuværende tidspunkt. 

Læs Henning Haahrs oplæg

Debat ved bordene

Derefter var der debat med direktør for børn, unge og kultur, Karsten Poulsen, som ordstyrer. Han fik hjælp fra Povl Henningsen til at sætte gang i nogle debatter omkring bordene. Her blev diskuteret ud fra de 11 emner, som er blevet debatteret på kommunens facebook op til mødet. Det blev også taget notater, som bliver overgivet til byrådspolitikerne efterfølgende.

Temaerne var:
• Daginstitutioner og børnepasning
• Folkeskoler
• Handicap og særlige udfordringer
• Unge
• Borgerinddragelse
• Kulturarv og traditioner
• Transport i Odder Kommune
• Transport udenfor Odder Kommune
• Odder By og handelslivet
• Opland
• Friluftsliv
• Ordet er frit

Derefter var der åben debat i salen. Mange emner blev debatteret og nogle af forslagene og emnerne kan ses her: 

 Friluftsliv

 • MTB- baner i Vejlskoven
 • Stisystemer langs åen

 Sårbare børn

 • Langsigtet politiske prioritering af børne- og ungeområdet
 • Bedre normeringer i børnehaver og skoler
 • klasse skal styrkes samt produktionsskolen
 • Specialområdet skal styrkes
 • Undersøgelse af, hvorfor der er vækst i børn med særlige udfordringer
 • Fjern 1 % besparelsen på skoleområdet
 • Bedre kvalitet i undervisningen
 • Skal vi forsat investere i iPads – et forstyrrende element?

 Ældreområdet

 • Aktivitetshus
 • Flere idrætstilbud til ældre
 • Sundhedstilbud til ældre

 Oplandet

 • Øget støtte til at drive lokalrådene
 • Styrke samarbejdet mellem lokalrådene
 • Fundraiser, der kan hjælpe lokalråd med at rejse penge
 • Transporten skal styrkes til og fra oplandet
 • Bevar skoler og børnehaver i oplandet 

Borgerinddragelse

 • Bedre dialog mellem forvaltning og borgere
 • Starte budgetprocessen op i januar og lave nogle arbejdsgrupper som kommer med input til den politiske budgetproces
 • Brug lokalrådene noget mere