Erhvervsfolk i lokale med foredrag

Mange input til erhvervsstrategi

11. december 2018

Odder Kommune havde mandag aften inviteret de lokale erhvervsdrivende til workshop på Odder Parkhotel om den erhvervsstrategi som byrådet er ved at udarbejde. Næsten 100 var mødt op til mødet.

Mødet blev indledt af borgmester Uffe Jensen (V):

- Vi er her for at lytte i dag og høre, hvad I siger, og så følger byrådet senere op på det hele. Erhvervsstrategien skal sikre fortsat vækst og udvikling i hele Odder Kommune, og jeres input er afgørende for, at strategien får den ønskede effekt, sagde han.

Resultater af analyse
Derefter fortalte Karsten Vind fra konsulentbureauet Pluss om de foreløbige resultater af de analyser af erhvervslivet, der er i gang. Der er blandt andet gennemført 53 interviews og besvaret 212 spørgeskemaer. Bureauet har også set på statistik og rapporter m.v. for at få et overblik over erhvervslivets styrker, svagheder og udfordringer.

- Det går egentligt meget godt. Der er optimisme og tro på, at der er en positiv vækst i virksomhederne, sagde Karsten Vind og henviste til, at 39 pct. af virksomhederne svarer, at de tror på vækst på mere end 10 pct. de næste tre til fem år.

Han fortalte også, at beskæftigelsen er steget og ledigheden er faldet siden 2012, men at det ikke går så hurtigt som i nogle af nabokommunerne. At der er udfordringer med at finde arbejdskraft, og at der er en relativt stor del unge på 16-24 år, der hverken er uddannelse eller på arbejdsmarkedet. 46 pct. af virksomhederne angiver, at de i varierende grad har oplevet problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft inden for det seneste år. Det er især vanskeligt at rekruttere faglært arbejdskraft, og det er især de mellemstore virksomheder, som er udfordret i at skaffe arbejdskraft. 

Karsten Vind fortalte også, at virksomhederne generelt er tilfredse med at drive virksomheder i Odder Kommune,  hvilket også kan ses af kommunens placering i diverse målinger. Blandt andet en 1. plads inden for image i DI's erhvervsklimamåling. 

Karsten Vinds oplæg med slides her.

Workshops i grupper
Efter oplæggene var der workshops i mindre grupper. Først blev styrkerne og udfordringerne ved det lokale erhvervsliv diskuteret, og derefter var der workshops, hvor man kunne deltage, efter hvilke emner man gerne ville debattere. Det hele bliver samlet i en rapport, der bliver offentliggjort senere. 

Rundt om bordene blev det bl.a fremhævet, at det er en styrke, at der er et godt sammenhold i en lille kommune som Odder, at der er mange nye virksomheder, at mange støtter lokale virksomheder, at Aarhus Universitet er tæt på og at kommunen har et godt image i forhold til at tiltrække arbejdskraft og tilflyttere. Det blev også fremhævet, at der i Odder Kommune er et godt foreningsliv, tryghed, og at der er mange gode ambassadører for kommunen. At der er mange efterskoler og højskoler og et godt gymnasium. 

Blandt udfordringerne blev bl.a. nævnt, at digitaliseringen ændrer hele arbejdsmarkedet, at der er mange unge som ikke er i arbejde eller uddannelse, at der er brug for flere erhvervsuddannelser og at jobcenteret har en vigtig rolle, som kan styrkes.