Mange nye arbejdspladser

Tallene viser en fremgang på ca. 300 arbejdspladser fra slutningen af 2014 til slutningen af 2015, hvor de seneste tal er fra. Det er udviklingschef Karsten Geertsen selvfølgelig meget tilfreds med.

- Tallene er rigtig fine. De bekræfter det, vi også hører fra vores virksomheder – nemlig at det mange steder går rigtig godt. De seneste tal er fra november 2015, og vi har ingen grund til ikke at tro, at denne udvikling er fortsat gennem 2016 og 2017, udtaler udviklingschefen.

Endnu bedre
Og tallene kunne faktisk være endnu bedre. Eksempelvis har en fusion og en ændret registrering af elselskabet Aura gjort, at beskæftigelsen inden for energiforsyning fra det ene år til det andet faldt fra 130 til 3 i den officielle statistik. Men det er heldigvis kun i den officielle statistik, at arbejdspladserne er flyttet. Aura på Skovdalsvej er stadig blandt en af kommunens store arbejdspladser selv om de er gledet ud af de officielle statistikker.

Udviklingschef Karsten Geertsen er da også lidt forsigtig med at udtale sig for detaljeret om udviklingen i de enkelte brancher.

- Energiforsyning er et godt eksempel på, at man skal kunne kigge bagved statistikken. Der er også i nogle brancher nogle mærkelige udsving i statistikken, som vi ikke kan finde nogen fornuftig forklaring på. Jeg tror derfor ikke, man skal udlede for meget om udviklingen fra år til år i de enkelte brancher, men blot se på den langsigtede tendens over de sidste 4-5 år.

Fremgang flere steder
Her viser statistikken, at der er skabt en del arbejdspladser i service, undervisning, sociale institutioner og visse dele af industrien. Der har bl.a. være fremgang inden for fødevarer, metal- og maskinindustrien, mens der er tilbagegang inden for grafisk industri.

Ud over energiforsyning og grafisk industri viser statistikkerne også tilbagegang i beskæftigelsen i handel, hotel og restauration samt offentlig administration.

Men eksemplet med energiforsyningen viser, at man skal være lidt forsigtig med at udlede for meget af detaljerne for de enkelte brancher.

Ledighedstallene er i øvrigt med til at bekræfte udviklingen på arbejdsmarkedet.

Lav ledighed
Der har gennem de seneste år været meget lav ledighed i Odder Kommune. Da man i slutningen af 2016 indførte nye regler for registrering af ledige, var Odder Kommune blandt de første til at registrere flygtninge som ledige, hvilket gav et lille hop i ledighedsstatistikken. Men siden er ledigheden i Odder stille og roligt krøbet nedad igen, og i maj 2017 var ledigheden på blot 3,6% mod 4,1% på landsplan. Hen over sommeren falder ledigheden normalt med yderligere 0,5 – 1%, så der er udsigt til meget fine ledighedstal trods de nye opgørelsesmetoderer.