Margrethelyst Friskolen og Børnehaven lukker til sommer

04. februar 2019

Pressemeddelelse fra Margrethelyst Friskole og Børnehave.

Fra 1. juli er det slut med Margrethelyst Friskole og Børnehave.

Den 19. februar har bestyrelsen indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med indstilling om lukning på dagsordenen. Forældre, personale, Odder Kommune mog andre samarbejdspartnere er informeret.

Det er ikke lykkedes at få indskrevet det tilstrækkelige antal elever, og ganske vist kunne skole og børnehave lige akkurat klare minimumskravet, men det ville betyde nye nedskæringer og deraf følgende personaleudskiftninger.”Vi er nået til en skillevej i forhold til det forventede børne- og elevtal og vedvarende udskiftninger på personalesiden som gør, at vi nu tager konsekvensen heraf og indstiller beslutningen om en nedlæggelse af Margrethelyst ved udgangen af dette skoleår”, hedder det i bestyrelsens brev til forældrene.

I brevet opfordres de også til at lade deres børn fortsætte på skolen og i børnehaven frem til sommerferien og lade dem afslutte deres skole- og børnehavegang på MLF sammen med deres kammerater, for skole og børnehave vil fortsat være i drift.

”Vi er sammen med Odder Kommune i gang med at lægge en plan for at få alle godt videre, således at alle ønsker i videst muligt omfang bliver tilgodeset”, skriver bestyrelsen til forældrene.

”Karsten Poulsen, Direktør for Børn-, Unge-, og Kulturområdet stiller op til dialogmøde umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning, for dels at lytte til jeres ønsker, dels at fortælle om de forskellige muligheder”.