Foto af Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen

Minister besøgte Odder

12. februar 2019

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) besøgte mandag Odder Kommune. Ministeren var på besøg på Rudehøj Efterskole og senere på virksomheden Simpson Strong-Tie i Boulstrup. 

På Rudehøj Efterskole hørte ministeren bl.a. om projektet  ”Stå ikke i stampe – brug din rampe”. Et samarbejde mellem jobcentrene i Aarhus, Odder og Randers kommune og SIND Erhverv. Rudehøj Efterskole er en af de virksomheder, der deltager i projektet, og Troels Lund Poulsen mødte bl.a. en borger fra projektet, som har fået fleksjob på efterskolen. 

”Stå̊ ikke i stampe – brug din rampe” er finansieret med midler fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering). 

OM PROJEKTET

  • Det treårige projekt er et samarbejde mellem SIND Pårørenderådgivning/SIND Erhverv og jobcentrene i Aarhus, Randers og Odder kommune.
  • Formålet med projektet er at hjælpe borgere, der har fået tilkendt fleksjob på baggrund af psykisk sårbarhed eller sygdom, i arbejde.
  • Projektet varetages af en indsatsgruppe, der består af en projektleder og to projektmedarbejdere fra SIND Pårørenderådgivning/SIND Erhverv.
  • Derudover er der i hver kommune frikøbt en jobkonsulent til at arbejde målrettet med projektet i ca. 12 timer om ugen.
  • Alle konsulenter fra indsatsgruppen deltager i individuelle samtaler med borgerne og opsøger lokale virksomheder med henblik på oprettelsen af praktikpladser eller fleksjobansættelser.
  • Desuden deltager konsulenterne jævnligt i opfølgningssamtaler med virksomhederne, når en borger er kommet i praktik eller fleksjob.
  • For mere information om ”Stå ikke i stampe –brug din rampe”: http://brugdinrampe.dk