Minister ellen Trane Nørby lytter til velfærdskonsulent Rita Ernstsen, der fortæller

Minister hørte om nær sundhed

28. februar 2019

Torsdag eftermiddag kom minister Ellen Trane Nørby (V) på besøg i Odder Kommune bl.a. for at høre om planerne om at etablere et sundhedshus i VitaPark. Under besøget var der også være fokus på samarbejdet mellem kommune, hospital og praktiserende læger samt velfærdsteknologi og træning. 

Ministeren indledte besøget på Ålykkecenteret, hvor borgmester Uffe Jensen (V), formanden for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, Finn Thranum (V) og direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse, Jette Lorenzen, tog imod. Her fik ministeren også en introduktion til sundhedsområdet af sundheds- & omsorgschef Anne Stenbæk og leder af hjemmesygeplejen Louise Hofman Nyholm samt leder af korttidsafsnittet Birthe Midtgaard.  

Sundhedshus i VitaPark
Derefter fortsatte ministeren turen til VitaPark. VitaPark er det tidligere sygehus i Odder Kommune, som i dag rummer et hus for erhverv, sundhed og kultur. Det er i VitaPark, Odder Kommune i øjeblikket arbejder med planer om at etablere et sundhedshus.

- Et sundhedshus handler om at skabe et endnu tættere samarbejde til gavn for borgerne, sagde Jette Lorenzen.

Odder Kommune har fået tilsagn om ca. 11 mio. kr. til et nyt sundhedshus fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til læge- og sundhedshuse. Kommunen er i øjeblikket ved at undersøge, hvordan planerne om et sundhedshus kan realiseres. Det er tanken, at der skal etableres nye akut- og korttidspladser, at det kommunale træningscenter udvides, og de praktiserende læger i kommunen samles på en fælles matrikel.

I VitaPark fortalte sygeplejerske Suzette Brauner Kristensen, ergoterapeut Marianne Hundebøll og Visitator Gerd Anthony om, hvordan Odder Kommune arbejder med at koordinere i forbindelse med udskrivelse af patienter. 

Velfærdsteknologisk konsulent Rita Ernstsen, sårsygeplejerske Lisbeth Riis Jensen og sygeplejerske Sophia Dalgård fortalte om velfærdsteknologi og telemedicin. De viste ministeren, hvordan kommunikationen ved hjælp af "skærmkommunikation", når der eksempelvis skal følges op på sårbehandlinger. 

Træning og sundhed
Ellen Trane Nørby fik også et indblik i, hvordan Odder Kommune arbejder med genoptræning, da hun besøgte træningscenteret i VitaPark. Her fortalte lederen af Odder Kommunes Træningscenter, Charlotte Harrit om indsatsen, mens koordinator Lone Thuesen Arboe fortalte om "aktiv hverdag". 

Ministerbesøget blev sluttet af i kantinen, hvor direktør for social, sundhed & beskæftigelse, Jette Lorenzen, fortalte om visionerne og status på sundhedshuset. 

Praktiserende læge i Odder Lægehus Bruno Meldgaard Jensen fortalte om samarbejdet med kommunen. 

- Vi kan godt se, at der kan være noget godt i et sundhedshus i forhold til bedre lokaler og et tættere samarbejde, hvis vi kommer med i processen, sagde han.  

Ellen Trane Nørby sluttede af med at takke for besøget. 

- Det har været spændende at se, hvad I arbejder med, sagde hun.