Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Fotograf Flemming Leitorp.

Minister skal høre om sundhedshus

27. februar 2019

Ministeren kommer på besøg bl.a. for at høre om Odder Kommunes planer om at etablere et sundhedshus i VitaPark. Under besøget vil der også være fokus på samarbejdet mellem kommune, hospital og praktiserende læger.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) ankommer først til Ålykkecenteret og vil derefter fortsætte turen til VitaPark. VitaPark er det tidligere sygehus i Odder Kommune, som i dag rummer et hus for erhverv, sundhed og kultur. Det er i VitaPark, Odder Kommune i øjeblikket arbejder med planer om at etablere et sundhedshus.

- Vi glæder os til at kunne fortælle ministeren om vores planer om at etablere et moderne sundhedshus, der er helt i tråd med tankerne om det nære sundhedsvæsen, siger formanden for Odder Kommunes Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalg, Finn Thranum (V).

Odder Kommune har fået tilsagn om ca. 11 mio. kr. til et nyt sundhedshus fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til læge- og sundhedshuse. Kommunen er i øjeblikket ved at undersøge, hvordan planerne om et sundhedshus kan realiseres. Det er tanken, at der skal etableres nye akut- og korttidspladser, at det kommunale træningscenter udvides, og de praktiserende læger i kommunen samles på en fælles matrikel.