Vinderne af Odder Kommunes bygningspris 2018

Modtagerne af Odder Kommunes Bygningspris 2018 er udvalgt

26. juni 2018

Blandt de forslag, kommunen har modtaget, har Rådet til uddeling af bygningspriser udvalgt to bygge-/anlægsprojekter til at modtage Odder Kommunes Bygningspris 2018.

Som modtager af en bygningspris 2018 i kategori A er udvalgt et nyt enfamiliehus på Sondrupvej 102 i Sondrup.

Vinder af Odder Kommunes bygningspris 2018

Som modtager af en bygningspris 2018 i kategori B er udvalgt renoveringen af stuehuset til gårdanlægget beliggende Kirkevej 47 i Over Randlev.

Vinder af Odder Kommunes bygningspris 2018

Prisoverrækkelse den 1. oktober
Odder Kommune har underrettet prismodtagerne og forslagsstillerne om udvælgelsen og om, at prisoverrækkelsen vil foregå på Arkitekturens Dag den 1. oktober 2018 klokken 19:30 – 21:00 på Pakhuset i Odder.

Her vil der blive budt på en forfriskning og blive holdt korte oplæg om relevante temaer.

Forslagsstillere og prismodtagere vil modtage en direkte invitation til arrangementet i september 2018 og desuden vil borgere i kommunen samtidig få mulighed for at melde sig til på baggrund af annoncering.

Sådan udvælges vinderne
Kommunen indbød i efteråret 2017 alle borgere til at foreslå bygge- og anlægsprojekter til bygningsprisen med frist for forslag til udgangen af januar 2018.

Derefter har rådsmedlemmerne været på besigtigelse i løbet af foråret for at se på de indkomne forslag til bygningsprisen og er desuden mødtes flere gange for at drøfte, hvem der skulle have prisen.

Der skal hvert år uddeles en bygningspris i hver af de følgende kategorier:

  • Kategori A - 1 pris for nyopførte bygge‐ og anlægsprojekter – herunder til- og ombygning af bebyggelser og anlæg etableret efter 1960.
  • Kategori B - 1 pris for genopførelse / renovering / restaurering af eksisterende bebyggelser og anlæg opført inden udgangen af året 1960.

Præsentation af forslag til bygningspris 2018
En præsentation af alle indkomne forslag til Bygningspris 2018 kan hentes her.

Odder Kommune ønsker at takke alle forslagsstillere for deres interesse og de fine og interessante forslag, der er indsendt.

Formålet med prisuddelingen er, at belønne særligt vel gennemførte bygge- og anlægsprojekter for at øge den brede almene forståelse for og vilje til høj arkitektonisk og teknisk kvalitet inden for såvel bevaringsprojekter som nye bygge- og anlægsarbejder.

Rådet til uddeling af bygningspriser for Odder Kommune er sammensat af repræsentanter for følgende forskellige lokale brancher, institutioner og interesseorganisationer: Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur, Odder Lokalhistoriske Arkiv, Odder Museum, Køb Odder, Udvikling Odder, Dansk Byggeri og arkitektbranchen v/indehaver af BO FROST architects. Medlem af Miljø- og Teknik- og Klimaudvalget Elvin J. Hansen er formand for rådet, mens Team Plan ved Odder Kommune fungerer som rådets sekretariat.