Saksild Strand

Mulighed for vandrehjem

27. november 2018

Byrådet godkendte på mødet mandag at sende et forslag til et tillæg til kommuneplanen og lokalplanen for et område ved Saksild Strand i høring.

Ejerne af Kystvejen 6 ved Saksild Strand (Trekanten) ønsker at nedrive bebyggelsen (Brødhuset) og opføre et hostel med ca. 12 overnatningsenheder med tilhørende servicefaciliteter.

Forslagene skal nu i høring.

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV

Læs referatet fra byrådsmødet

Uddrag af politikernes indlæg

Ole Lyngby Pedersen (V)
- Brødhuset har skiftet ejer ved Trekanten, som det populært hedder. De kommende ejere ønsker at lave et vandrehjem, og det kan ikke indeholdes i den lokalplan, der ligger. Derfor skal der laves et kommuneplantillæg og lokalplan. Vi ønsker at sende det i høring.

Marianne Hundebøll (F)
- Jeg går ind for at sende det i høring. Jeg synes ikke det ubetinget er en god ide. Jeg kunne godt tænke mig en analyse af, om der er behov for det, men jeg afventer høringssvarene.

Leif Gjørtz Christensen (Ø)
- Vi er med til at sende den i høring, og vi lytter til de kommentarer der kommer, men umiddelbart er det en rigtig god ide.

Martin Mikkelsen (C)
- Vi roser det private initiativ og tror på, at det kan give vækst og udvikling.