Musikken har værdi

17. januar 2020

I denne uge har eleverne fra 7. klasses musikvalghold på Parkvejens Skole arbejdet med at skabe deres egen musik og med at skabe deres eget musikalske udtryk. Når eleverne går til deres eksaminer efter 8. klassetrin, skal de nemlig også afslutte deres praktiske fag så som musik, billedkunst, madkundskab eller håndværk og design.

I denne sammenhæng har Parkvejens Skole haft besøg af Anders Graae Lauritzen fra Koda’s kommunikationsindsats "Koda Skolekontakt", for at klæde eleverne bedre på inden for musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse.

Kompositionsworkshop; Koda Skolekontakt

Koda Skolekontakt er et tilbud til alle landets skoler om at få en gratis kreativ workshop med en professionel komponist eller sangskriver, hvor formålet er at lære eleverne om musikkens værdi, musikrettigheder og om de vilkår, der gælder for brug af musik.

- Det er fedt at have muligheden for at lære eleverne noget om livet som sangskriver og om de vilkår, som gælder for brugen af musik, så de unge ser at sangskrivning er et arbejde som man også skal have løn for siger, workshopholder og sangskriver, Anders Graae Lauritzen.

Du kan læse mere om Koda Skolekontakt her: https://www.koda.dk/om-koda/koda-skolekontakt

Motivation, ejerskab og indflydelse

Musikalsk skaben er netop et af de kompetenceområder, som eleverne skal mestre til eksamen. Med denne workshop håber musiklærer Mette Spange Albertsen på at sætte gang i nogle gode læringsprocesser og inspirere eleverne til at arbejde med deres eget musikalske udtryk.

- Inden for kompetenceområdet "musikalsk skaben" ligger der en kæmpe mulighed for at øge elevernes motivation, ejerskab og indflydelse ved at de lærer, hvordan de kan skabe deres egen musik og arbejde med eget musikalske udtryk, siger musiklærer Mette Spange Albertsen, der i sin egenskab som Læringskonsulent i musik i BUVM selv har formuleret både det nye to-årige valgfag og den tilhørende prøve.

På workshoppen lærte eleverne også om forskellige musikalske redskaber og begreber, inden de blev sendt ud i grupper for at prøve kræfter med sangskriverfaget.

Hvert år afholder skolen en intern Kulturfestival, hvor eleverne bl.a. har mulighed for at afprøve deres kompositioner, inden de går til den afsluttende eksamen i 8. klasse.