Banner med to der spiller tværfløjte

Nødbredskab i Odder Musikskole

11. december 2020

Al undervisning vil i videst muligt omfang afholdes online og lærerne kontakter eleverne direkte med informationer om undervisningen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Musikskoleleder Niels Chr Simmelsgaard på tlf 24997519.