Hundslund Kro bliver revet ned

Nedrivning af Hundslund Kro er i fuld gang

16. februar 2021

I december besluttede byrådet at kroen i Hundslund skulle rives ned. Det arbejde er nu gået i gang og forventes afsluttet i løbet af de næste par uger, og nedrivningen sker for at give plads til nye boliger i byen.

Der har ellers været flere forslag i tidens løb om forskellige ting, som bygningen kunne bruges til, men til sidst blev beslutningen altså at der skulle bygges boliger. Det er en beslutning, som man i lokalrådet for 8350 Hundslund er tilfredse med.

”Det har været en lang og til tider besværlig vej, vi har trådt. Men vi er utroligt glade for at der nu er taget en beslutning om hvad der skal ske med kroen. Vi har længe haft et ønske om nye boliger, der kan tiltrække nye borgere. Vi sidder inde med viden om lokale muligheder og behov og vil derfor meget gerne bidrage når de næste skridt skal tages,” sagde formand Heidi Gautschi, da beslutningen blev truffet.

Også på rådhuset i Odder er der tilfredshed med at der nu kommer liv på grunden.

”Jeg er meget tilfreds med at vi nu kommer videre med vores projekt i Hundslund. For mig og for byrådet er det vigtigt, at vi hele tiden sigter mod at understøtte en balanceret udvikling mellem land og by. Nye boliger i Hundslund er med til at understøtte den gode udvikling som vi gerne ser finder sted,” sagde borgmester Uffe Jensen ved samme lejlighed.

Det bliver boligselskabet Domi Bolig, der kommer til at bygge lejeboliger på grunden. Det kræver dog en ny lokalplan for området, og det betyder at byggeriet formentlig først kan begynde om et års tid