Arbejdet med at rive bygningen ned er i gang

Nedrivning af lægebolig er i gang

25. november 2020

Som forberedelse til arbejdet med det nye sundhedshus ved VitaPark er den gamle lægebolig ved at blive revet ned. Nedrivningsarbejdet kan støve lidt, ligesom det betyder at der blandt andet er maskiner på arbejde i området. Derudover kan arbejdet desværre give lidt udfordringer, for eksempel i forhold til parkering, så hvis man er gæst i området, kan det være en god idé at komme i god tid.

Bygningen blev i 2011 vurderet til at være i meget dårlig stand, blandt andet som følge af et utæt tag, revner i murværk og fundament og en fugtig kælder. Konklusionen lød, at bygningen ikke længere var egnet til ophold.

Derfor besluttede et enigt byråd den 15. juni, at bygningen skulle rives ned, og det det arbejde, der altså nu er i gang. Nedrivningen blev i øvrigt vedtaget med en bemærkning om at der skulle ”tilstræbes en bæredygtig genanvendelse af bygningsmaterialet fra nedrivningen.”

Arbejdet med at rive bygningen ned forventes at være afsluttet inden jul.