Visualisering af byggeri i Hou

Nej til fire etager i Hou

10. marts 2020

På mandagens byrådsmøde sagde et flertal nej til at muliggøre planlægningen af et byggeprojekt af en ejendom på fire etager ved Alexandra Plads i Hou. Dermed kan det planlagte boligprojekt falde helt væk.

Flertallet i byrådet bestående af politikerne fra A, B, C, F, O og Ø så i stedet gerne, at der maksimalt bliver bygget tre etager. Flere af politikerne henholdt sig til høringsvarene, der var underskrevet af 127 borgere fra Hou. 

Se en videooptagelse fra byrådsmødet, hvor byggeriet diskuteres 

De Radikales Kresten Bjerre (R)
- Fra de Radikale side kan vi ikke gå ind for forslaget. Alexandre Plads er en vigtig del af Hou's identitet. Byggeriet vil blive en klods, der ikke passer ind. Arkitektonisk passer den ikke ind på placeringen. Jeg mener det er for højt og massivt.

Martin Mikkelsen (K)
- I starten var jeg positiv, men har ændret mening efter at have læst sagen og høringssvar. Vi er i mod højden og bebyggelsesprocent. Vi stemmer imod, men ser alligevel frem til udvikling af Alexandra Plads.

John Rosenhøj (O)
- Jeg kan ikke gå ind for det. Der er kommer 127 høringssvar, og jeg respekterer de mennesker, der bor i området. Jeg er ikke nervøs for, at der ikke kommer et projekt. Der kan komme en grøn oase med træer i stedet for.

Elvin J. Hansen (A)
- Det kunne være et godt projekt, hvis der bliver taget en etage af. Vi siger nej, og vil kigge på projektet endnu engang.

Ditte-Marie Thejsen (Ø)
- Vi bakker om de øvrige kritiske røster, og stemmer nej til forvaltningens forslag

Marianne Hundebøll (SF)
- Det blive for stort og massivt. Det er en eksklusiv plads, og byggeriet skal passe ind i de forhold, der er lokalt.

Ole Lyngby Pedersen (V)
- Der er ingen borgere, der vil få taget udsigten ved, at der er fire etager frem for tre.
Vi har lyttet til borgerne, og der har været afholdt møder. Flere borgere har bagefter sagt til mig, om de også skulle have lavet et høringsvar, hvis de var positivt indstillet til forslaget. Men det er for sent nu.

Jan Gade (V)
- Det er synd for Hou, og vi risikerer, at der ikke kommer noget byggeri nu. Det er lejeboliger, og dem vil vi gerne have nogle af - og den høje bebyggelsesprocent er jo med til at give en lav husleje.

Finn Thranum (V)
- I venstre er vi for forslaget. Jeg har mødt mange borger, der også har ment, byggeriet var en god ide. Jeg respekterer, at folk har en anden mening. Jeg har boet i Hou i mange år, og området har altid været en skamplet for byen. Nu håber jeg inderligt, at ejerne vil lave et tilsvarende byggeri en etage lavere, sagde han.