Nu skal der nyt liv i Centralhotellet

11. september 2020

Frivillige kræfter

Mange bygæster og borgere har over årene ærgret sig over, at Centralhotellet har stået tomt. Frivillige i foreningen ”Bevar Teatersalen på Centralhotellet” har over en lang årrække lagt et stort engagement i den historiske bygning, og udarbejdet flere forslag til ny anvendelse af ejendommen.

Byudviklingsstrategien

Odder Kommune har siden sommeren 2018 lejet butikslokalet i forbindelse med udviklingsprojektet i bymidten. Borgerne har i den forbindelse kunnet låne lokalerne gratis til offentlige arrangementer og foreningslignende sammenkomster, og der har desuden været mulighed for at droppe ind til en snak i Bystuen om byudviklingsstrategien og arbejdet med afprøvningerne.

Centralhotellet som omdrejningspunkt

Nu er der imidlertid åbnet en sjælden mulighed for et samarbejde om udvikling af Centralhotellet, som også rummer den fine teatersal, hvor mange borgere har minder om danseskole, teaterforestillinger mv.

Kresten Bjerre, medlem af Byrådet og formand for den politiske styregruppe for byudviklingsstrategien, siger:

”Det glæder mig at vi nu har en dialog med ejer om at kigge på muligheder for Centralhotellet. Bygningen betyder utrolig meget i bybilledet, og udviklingen kan få stor betydning for aktivitet og liv i byen. Det er meget positivt at Realdania har vist interesse for projektet. ”

Forprojekt

Første skridt i udviklingsprojektet er at udarbejde et forprojekt, som skal belyse bygningens tekniske tilstand og fremtidige anvendelsesmuligheder. Der skal undersøges nye muligheder for byfunktioner, som kan skabe et stabilt flow af besøgende, hvilket vil styrke handels- og kulturlivet i bymidten.

Denne indledende proces skal gennemføres i samarbejde mellem kommunen, ejeren og Realdania. Realdania har allerede har vist deres engagement i byen gennem støtte til byudviklingsstrategien og etableringen af Folkeparken ved Rådhuset.

Odder Kommune og ejer bidrager hver med 150.000 kr. til medfinansiering af forprojektet, mens Realdania støtter med 300.000 kr., som udgør 50% af det samlede forprojekt.