Grøftekant

Nu skal grøftekanterne slås

07. juni 2021

Snart begynder arbejdet med at slå grøftekanterne i Odder Kommune. Forud for årets arbejde er der blevet afholdt en workshop de folk fra Fælles Drift og Service, som igen i år sætter sig bag rettet for at sikre færdslen på vejene i Odder. Her blev de opdateret om de lovkravene til slåning langs trafikerede veje, og om grøftekanternes rolle i biodiversiteten.

For ud over at sikre blandt andet afvanding, hele kanter og oversigtsforhold, så er grøftekanterne også vigtige for spredningen af vores vilde dyr og planter. Derfor fortsætter vi i år med en ny praksis, som i højere grad tilgodeser de langsomtvoksende og lyskrævende planter langs vejene.

Det er dog langt fra alle steder, hvor det kan lade sig gøre. Sammen med de stedskendte driftsfolk er der i år blevet udpeget flere arealer, som er oplagte til at højne biodiversiteten uden at det er til fare for trafikken.

Som altid begynder årets arbejde langs frøgræsmarkerne, hvor slåningen forhindrer krydsbestøvning mellem grøftekant og mark.

Læs mere om vores arbejde med biodiversitet og grøftekanterne.