Odder Kommunes våbenskjold

Ny indsats- og anbringelsesstrategi i høring

11. juni 2019

Strategien er et led i den videre udmøntning af børne- og ungepolitikken, ved at den forholder sig til hvordan der skal arbejdes med at føre børne- og ungepolitikken ud i livet på netop indsats- og anbringelsesområdet. Med andre ord konkretiserer strategien børne- og ungepolitikken, ved at beskrive de principper og leveregler, der skal være bærende for praksis og en integreret del af tænkningen og tilgangen i arbejdet og samarbejdet omkring børn, unge og familier med behov for særlig støtte.

Læs udkastet til den nye indsats- og anbringelsesstrategi.

Odder Kommunes indsats- og anbringelsesstrategi retter sig primært mod børn og unge, hvis udvikling og trivsel ikke alene kan sikres gennem almenområdet. Strategien henvender sig derfor primært til medarbejdere, der arbejder inden for området for særlig støtte til børn, unge og deres familier. Men med et stærkt fokus på forebyggelse og samarbejde på tværs af almen- og specialområde, henvender strategien sig også til ledere og medarbejdere på det almene børne- og ungeområde.

Høringsperioden løber frem til den 26. august, hvor høringssvar kan sendes til udviklingskonsulent Tina Sloth Poulsen på e-mail: tina.poulsen@odder.dk