Ny kulturforening vægter samarbejde og involvering

11. marts 2019

Foreningen vil arbejde for at samle og styrke alle gode kræfter, der virker på det kulturelle område. Med rod i det allerede bestående vil Kulturforeningen søge at styrke samarbejdet og udviklingen af nye initiativer. Foreningen ser kulturen som en vigtig sammenhængsskabende kraft i fællesskaber og i den enkeltes liv, og derfor er foreningens mål at understøtte og inspirere til kulturel udfoldelse. Herigennem vil foreningen medvirke til, at skabe samarbejder, der puster nyt liv i gamle vaner.

”Vi tror på, at vi kan understøtte kulturen i praktisk form, og at vi kan skabe bedre mulighed for dialog mellem kulturaktørerne. Vi tror også på, at en struktur, hvor kulturlivet selv er med til at udvælge de projekter, der skal modtage økonomisk støtte, er med til at skabe legitimitet og gennemsigtighed”, fortæller Kulturforeningens formand Anna Birte Sparvath.

Det er vigtigt for Kulturforeningen, at foreningens over 100 medlemmer, inddrages aktivt i foreningens arbejde. Således har medlemmerne allerede udpeget en række områder inden for kulturen, som de synes, er de vigtigste at starte med f.eks. kulturens rammer, muligheder og synlighed.

Når Kulturforeningen holder møde igen den 3. juni vil medlemmerne få mulighed for at bidrage med forslag og idéer til, hvordan foreningen lykkes med at forbedre kulturen på de udvalgte områder.

Kulturforeningen har mulighed for at uddele kommunale støttemidler, og foreningens bestyrelse arbejder i øjeblikket på at udarbejde en passende model for, hvordan ansøgningsprocessen skal forløbe, og hvordan foreningens medlemmer også inddrages i det arbejde. Derfor behandler foreningen ansøgninger efter den 3. juni.

Kulturforeningen i Odder kommune blev grundlagt på generalforsamling den 31. januar, hvor over 100 mødte op. Alle der har lyst til at arbejde for og med kultur i Odder kommune, kan melde sig ind i foreningen. Man melder sig ind ved at tilmelde dig foreningsmødet den 3. juni, når det bliver slået op på Odderbilletten. Man kan også skrive til allan.malver@odder.dk

Foreningens bestyrelse består af Anna Birte Sparvath som formand, Stine Jylov som næstformand og Allan Malver som kasserer og sekretær. Derudover består bestyrelsen af Ricky Søgaard Jensen, Jørgen Rønsbo, Steen Hattesen, Klaus Markmann Jensen, Tine Mynster og Mikkel Drejer Bertelsen.