Collage med kultur

Ny kulturstrategi i høring

20. september 2019

Kultur lige i nærheden. Sådan lyder visionen i udkastet til Odder Kommunes nye kulturstrategi. Strategien er netop sendt i høring og har til formål at sikre, at kulturen i Odder Kommune bliver udviklet og understøttet bedst muligt.

- De seneste år har kulturlivet i Odder Kommune udviklet sig på flere planer. Der bliver skabt nye fællesskaber, der bliver eksperimenteret, og kulturen anerkendes i høj grad for den værdi, den giver borgerne og den udvikling, den medvirker til i kommunen. Vi synes, at det er på tide, at kulturen får sin egen strategi og stemme, og derfor er jeg glad for, at vi nu kan sende en strategi i høring, siger Lone Jakobi (A), der er formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget.

Borgerne er inddraget i strategien
Kulturstrategien er udarbejdet på baggrund af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalgets drøftelser og møder med kommunens borgere. Udvalget vil gerne have endnu flere input fra Odder-borgerne, og derfor er strategien sendt i offentlig høring.

- Vi vil være sikre på, at alle, der har lyst til at komme med input, får muligheden. Derfor sender vi strategien i høring, og jeg håber, at der er mange, der skriver til os med kommentarer og gode input, siger Lone Jakobi.

Odder Kommunes Kulturstrategi har som målsætning at:

  • Understøtte aktører og frivillige i kulturlivet: Vi skal facilitere kreative partnerskaber mellem kulturaktører og erhvervsliv, og vi skal skabe rum til, at alle kan være med og bidrage til fællesskabet.
  • Understøtte kulturen i alle hjørner af kommunen: Vi skal styrke og udvikle borgerinvolvering og samskabelse, og vi skal understøtte de inkluderende fællesskaber.
  • Understøtte udviklingen af kulturen: Vi skal gøre det muligt for borgerne at udvikle og skabe et bredt kulturliv for alle, og vi skal øge samarbejdet med andre kommuner.

Kulturstrategien har seks pejlemærker, fem strategiske målsætninger og en række konkrete indsatser.

De fem strategiske målsætninger

  1. Vi vil arbejde for at skabe rammerne for levende lokale kulturtilbud i både opland og by.
  2. Vi vil arbejde sammen med andre kommuner, regionale, nationale og internationale aktører og herigennem styrke borgernes samlede kulturtilbud.
  3. Vi vil skabe større tilgængelighed til kultur og kunst i det offentlige rum.
  4. Vi vil prioritere, at kulturen både kan invitere til deltagelse og til oplevelse.
  5. Vi vil give børn og unge udviklende kulturtilbud i kommunale daginstitutioner og skoler

Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget ønsker at modtage høringssvar om følgende:

  1. Kommentér visionen, pejlemærkerne, målsætninger og indsatser
  2. Kom med konkrete forslag til indsatser, der kan opfylde målsætningerne under hvert pejlemærke.

Høringsmaterialet er samlet i dette dokument: ”Høringsmateriale: Vision, pejlemærker, målsætninger og indsatser” 

Høringssvar skal sendes til Malene Lykke Scharling på malene.lykke@odder.dk

Høringsperioden er den 20. september til og med 1. november. Høringssvar skal sendes til udviklingskonsulent Malene Lykke Scharling på malene.lykke@odder.dk.
Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget behandler de indkomne høringssvar på et møde den 18. november. 

Er der konkrete spørgsmål til høringsmaterialet eller processen, kan der rettes henvendelse til Malene Lykke Scharling.