Ny leder af Børne- og Familiecentret

02. juli 2019

Theresa Kepp kommer fra en stilling som afdelingsleder for Udvikling og Styrket Myndighed i Aarhus Kommune.  

- Vi har med Theresa Kepp fundet den helt rigtige til at lede Børne- og Familiecentret i den forandringsproces centeret er ved at gennemgå. Hun har stor erfaring inden for Børne- og Familiecentrets kerneområde, og så er hun en leder, der er god til at lede i forandringer og føre politiske budskaber ud i livet, udtaler direktør for Børn, Unge og Kultur, Karsten Poulsen.  

Mange års erfaring  Theresa Kepp er uddannet socialrådgiver, og hun har gennemført en Master i Offentlig Ledelse fra Syddansk Universitet. Siden 2005 har hun været ansat i Aarhus Kommune og fra 2013 til 2019 som afdelingsleder på Familiecenteret i Aarhus Kommune. 

- Jeg har siden 2005 arbejdet med det specialiserede børne- og unge område og arbejdet for at skabe gode, stærke fællesskaber for børn og unge. For mig er det afgørende, at vi ser forældrene, de netværk børnene indgår i og foreningslivet som en stor ressource. Jeg lægger også vægt på, at vi i Børne- og Familiecentret arbejder på tværs og deler viden i de forskellige afdelinger, så vi kan lykkes med opgaven, siger Theresa Kepp, der glæder sig til at begynde som leder til august.  

Bor i Odder

Theresa Kepp, 40 år, bor i Odder med sin mand og deres to børn. Hun har desuden været træner i Gymnastik Odder og arbejdet aktivt for at rekruttere og fastholde frivillige samt at få udsatte børn og unge inkluderet i fællesskabet i gymnastikforeningen.  

Stillingen som leder af Børne- og Familiecentret blev ledig efter den tidligere leder gik på pension. Børne- og Familiecentret i Odder Kommune arbejder med børn og unge fra 0 til 23 år med det formål, at alle børn og unge får en opvækst, der bedst muligt fremmer deres trivsel og udvikling. 

Børne- og Familiecentret er organiseret i fem afdelinger: stab, PPR, myndighed, sundhedsplejen og forebyggelse med selvstændig afdelingsledelse. Centret har ca. 60 medarbejdere og har i 2019 et samlet budget på ca. 86 millioner kroner.

Se en videohilsen fra Theresa Kepp på Odder Kommunes youtube-kanal