Ny ordning for erhvervsaffald

Byrådet i Odder Kommune sagde på byrådsmødet mandag den 27. november god for en ny ordning for erhvervsaffald. Baggrunden er, at Business Region Aarhus har fremsendt et forslag til en model for fleksibel mulighed for aflevering af bygge- og anlægsaffald i hele Business Region Aarhus området

Forslaget betyder, at virksomheder uden abonnement kan aflevere bygge- og anlægsaffald på genbrugspladserne i hele Business Region Aarhus kommunerne.

Se det arkiverede byrådsmøde fra den 27. november her.

Logo for Odder NetTV

Læs dagsordenen og referatet af mødet.

Baggrund for sagen

  • De 12 østjyske kommuner i Business Region Aarhus er i henvendelse fra Dansk Byggeri af 18. november 2015 blevet anmodet om, at der indføres ens regler for virksomhedernes adgang til genbrugspladser i regionen og at pladserne i så vid udstrækning som muligt har åbent i tidsrummet kl. 6.30-17.30 - og gerne døgnet rundt. Dansk Byggeri ønskede samtidigt, at der indføres en ensartet og fælles betalingsmodel.
  • Sagen har været drøftet i Renosyds bestyrelse den 29. august 2017.
  • Erhvervskunder i Odder (og i Skanderborg) har i dag adgang til Renosyds genbrugspladser med en abonnementsordning, hvor der købes et "erhvervskort". Med den nye model omlægges betalingen for at skabe større sammenhæng mellem de enkelte virksomheders belastning og deres betaling ud fra princippet "forureneren betaler". Modellen fra Business Region Aarhus giver ligeledes mulighed for, at virksomheden får mulighed for at betale alene for et enkelt besøg.
  • Renosyd ønsker dog at fastholde muligheden for at faste kunder kan beholde en abonnementsordning med en fast forudbetalt grundtakst, der indbefatter et vist antal besøg. Abonnementsordningen medfører en lavere pris pr. besøg.

Model for virksomheders adgang til genbrugspladser i Business Region Aarhus

De 10 affaldsoperatører er enige om en løsning, der baserer sig på følgende punkter:

  • Alle 10 affaldsoperatører vil fremadrettet tilbyde adgang til genbrugspladserne for virksomheder uden abonnement 
  • Som udgangspunkt tilbydes adgang i de nuværende åbningstider, da ønsket om adgang i tidsrummet kl. 7-18 kan imødekommes jævnt ud over regionen 
  • Der afregnes via en sms-baseret løsning, som indkøbes i fællesskab mellem de deltagende affaldsoperatører. Anskaffelsesprisen er ca. 200.000 kr. og den årlige drift ca. 20.000 kr. 
  • Taksten for et besøg fastsættes af hver enkelt affaldsoperatør. Det betyder, at taksten kan variere fra kommune til kommune. Vejledende pris vil være omkring 175 kr. ekskl. moms pr. besøg for erhvervskøretøj under 3500 kg. + evt. trailer. 
  • Farligt affald større end 10 kg afregnes særskilt ligesom, der for asbest- og PCB-holdigt-affald henvises til udvalgte pladser, og der afregnes særskilt herfor. 
  • De 10 affaldsoperatører vedligeholder et Google-map, med oplysning om genbrugspladsernes åbningstider, priser og affaldsfraktioner. Kortet er tilgængeligt på kommunernes og Business Region Aarhus’ hjemmeside.