Ålykkecentret

Ny ordning for indkøb af dagligvarer i hjemmeplejen

14. maj 2019

Efter sommerferien ændrer Odder Kommune muligheden for at få leveret dagligvarer, når man er visiteret til det og har Odder Kommunes Hjemmepleje som leverandør.

Tidligere har det været en kommunalt ansat, der har stået for indkøbene til de ca. 40 ældre, der er visiteret til det. Det har givet en del administrativt ekstra arbejde og udfordringer bl.a. i forbindelse med et depositum, som borgerne skal indbetale til supermarkedet. 

Med den nye ordning bliver det Intervare, der kommer til at stå for leveringen af dagligvarerne. Det er efter samme model som online supermarkedet Nemlig.com.

- Alle, der er visiteret til at få hjælp med indkøb fra den kommunale hjemmepleje, vil kunne benytte den nye ordning, hvor varerne bliver bestilt på internettet og leveret hjem til borgeren, siger Lene Hansen, der er leder af administrationen i Sundhed & Omsorg i Odder Kommune.

Hun understreger, at de ca. 40 ældre, der i øjeblikket er visiteret til at få hjælp med indkøb fra den kommunale hjemmepleje, vil blive informeret om den nye ordning snarest.

- Vi skal være helt sikre på, at alle er trygge ved den nye ordning, og det kommer vi til at bruge noget tid på, når ændringerne nærmer sig. Og vi sørger for, at alle får den hjælp, de har brug for, siger Lene Hansen.

Hvis borgerne ikke ønsker at handle ind på denne måde, har de mulighed for at benytte sig af det frie valg og vælge en privat leverandør.

Med Intervare betale borgeren selv for varerne via pbs eller med Dankort, og der er således ikke behov for, at Odder Kommune skal have ekstra udgifter til administration.

Den nye ordning træder forventeligt i kraft efter sommerferien 2019.

Har du allerede nu spørgsmål, så henvend dig til Lene Hansen på Tlf. 8780 3714 eller e-mail: lene.margrethe.hansen@odder.dk

Læs mere om Intervare på www.intervare.dk