Logo for Odder Kommunes 50 års jubilæum

Ny særudstilling på Odder Museum

19. november 2020

I år fyldte Odder Kommune 50 år. Det er der al mulig grund til at markere. Odder Kommune er nemlig en af de få danske kommuner, som overhovedet kan fejre et helt 50-års jubilæum!

Det markerer Odder Museum med en udstilling.

Udstillingen skulle egentlig have åbnet i foråret og have været en del af et jubilæumslokale, som kunne bruges til mange typer aktiviteter og arrangementer hen over jubilæumsåret. Det satte Corona-epidemien en stopper for, men nu er udstillingen her – og i en lidt anden udgave, end vi oprindelig havde forestillet os.

Udstillingen

I udstillingen fortælles om Odder Kommunes historie med bannere og fotos samt enkelte genstande. Her kan du læse om de gamle sogneråd og deres forskellige opgaver. Du får baggrunden for, at der overhovedet skulle laves en reform af de danske sognekommuner, og hvad der blev diskuteret på Odderegnen op til 1970.

Randlev-Bjerager Sogneråd 1931
Randlev-Bjerager Sogneråd 1913

Du får også indtryk af, hvad der har præget den nye Odder Kommune siden da. Fra at være en ”hel” kommune, hvor alle funktioner og mange arbejdspladser var inden for kommunegrænsen, er Odder Kommune nu blevet en bosætningskommune. De store arbejdspladser er væk, men til gengæld vokser befolkningen, især i Odder By. Det har også betydet, at fritids- og kulturlivet er levende og dækker mange forskellige områder. Skoler, børneinstitutioner og ældreområdet har ændret sig, og også tekniske forhold som transport, veje og jernbaner har undergået en stor forandring. Også nogle af de store sager, der har optaget befolkningen, bliver fortalt. Endelig fortæller vi også om reformen i 2007, hvor Odder Kommune valgte at forblive sig selv.

Daværende borgermester Elvin J. Hansen åbner for folkeafstemningen i  2004
Daværende borgermester Elvin J. Hansen åbner for folkeafstemningen i 2004 om Odder Kommunes fremtid

I udstillingen laver vi desuden en minibiograf med mulighed for at se nogle af de gamle Odderfilm fra 1970’erne.

Odder Kommunes særlige historie

Tidligere var der forskel på købstadskommuner, som var byer, og landkommunerne, som bestod af landsbyer og hed sognekommuner. Sognekommunerne var der langt flest af. I Danmark godt og vel 1.300 mod kun 86 købstadskommuner. Og Odderegnen var en rigtig landboegn. Her var kun sognekommuner.

I 1940 var Odder Sognekommune blevet til Danmarks største sognekommune. I betragtning af det store antal en ret bemærkelsesværdig bedrift.

Omvendt ved den store strukturreform i 2007. Her blev langt hovedparten af danske kommuner lagt sammen med andre kommuner, dog ikke Odder, som med et slag blev en af landets mindste, når man ser bort fra øerne.

Bag den udvikling ligger en ret enestående historie om samspillet mellem by og opland i andelstiden – et sammenspil, der både resulterede i, at landsbyen Odder voksede sig stor og blev lokalhovedstad og med en ny egnsidentitet. Nu talte man om Odderegnen i stedet for om den administrative enhed Hads Herred. Et forhold, Jyllands Posten hæftede sig ved i 1940 i en hyldest til Jyllands største landsby.

Det lokale selvstyre

Før kommunalreformen 1970 var det lokale selvstyre organiseret i meget, meget mindre enheder – de gamle sognekommuner. Sognerådene havde tre hovedopgaver. Det var fattigforsorg, skoler og vejvæsen.

Men sognekommunerne blev for små til alle de opgaver, der fulgte i kølvandet på udviklingen af vores velfærdssamfund fra 1960’erne. Det var baggrunden for kommunalreformen i 1970. Med sammenlægningen af 9 sognekommuner (Torrild var allerede lagt sammen med Odder i 1965) fik Odder Kommune sin nuværende form.

30 år senere viste der sig igen behov for reformer, og ønsket var meget større og effektive enheder. Det blev til strukturreformen 2007, hvor de fleste af landets kommuner blev lagt sammen og fik et helt anderledes befolkningsgrundlag - bare ikke i Odder. Odder Kommune valgte efter en vejledende folkeafstemning at forblive en selvstændig kommune og har derfor stadig den helt samme udstrækning som i 1970.

 Udstillingen er støttet af Odder Kommunes jubilæumspulje.