Ny skoleleder for landsbyordningerne

Det bliver 44-årige Vivian Anditsch, der skal stå i spidsen for de fire landsbyskoler i Gylling, Saksild, Hou og Hundslund i Odder Kommune.
Vivian Anditsch tiltræder den 1. august stillingen, som er oprettet i forbindelse med ændringen af skolestrukturen i Odder Kommune. Det er bl.a. den nye skolestruktur, der har fået hende til at søge jobbet.

- Jeg vil meget gerne være med til at skabe en god og dynamisk sammenlagt kultur, hvor der er synergi mellem skolerne. Jeg vil med stor motivation finde glæde ved at skabe sammenhæng for hele 0-18 års området i Odder Kommune, og jeg glæder mig til et bredt samarbejde med skoleledere, forvaltning, forældre og selvfølgelig det vigtigste: børnene, siger Vivian Anditsch.

Erfaren leder
Skoleverdenen har været omdrejningspunktet for hele Vivian Anditschs arbejdsliv - som lærer, leder, konsulent og samarbejdspartner. Senest har hun været ansat som distriktsleder i tværfagligt Center for børn og unge i Vejle Kommune.

- En del af min motivation for at søge jobbet i Odder er, at jeg gerne vil have mere at gøre med børnene, og at jeg gerne vil se, at strategierne og udviklingsplanerne bliver implementeret på en god måde, siger hun.

Bestyrelsesformænd glæder sig til samarbejdet
Det er enigt ansættelsesudvalg, der har peget på Vivian Anditsch ud af et stærkt ansøgerfelt.

- Jeg glæder mig over, at vi har kunnet tiltrække en dygtig skoleleder til vores Landsbyordninger. Med Vivian i spidsen skal vi nok få lagt godt fra land med alt det nye, vi skal i gang med, siger bestyrelsesformand Thomas Søndberg fra Gylling Skole & Børnehus.

- Jeg glæder mig til samarbejdet med Vivian, fordi jeg tror på, at hun kan vende den nye struktur, som vi i Saksild har været meget bekymrede for, til noget positivt, siger bestyrelsesformand Line Krogager Andersen fra Saksild Skole og Børnehus og tilføjer:

- Jeg er overbevist om, at Vivian med sin alsidige baggrund og kreative tilgang til skoleledelse kan hjælpe os til at skabe et synergisk samarbejde mellem landsbyordningerne.

- Vi er som forældre og bestyrelse klar til at hjælpe vores nye skoleleder godt i gang og glæder os meget til samarbejdet med Vivian, siger bestyrelsesformand Mick Myllerup Kjær fra Hou skole & Børnehus.

Ledelsesposterne er besat
Med Vivian Anditsch som skoleleder på oplandsskolerne og Erik Mønster, der blev ansat i maj som leder af Vestskolen, er ændringerne af skolestrukturen godt på vej til at blive ført ud i livet.

- Jeg er meget glad for, at vi nu har fået alle ledelsesposterne på skoleområdet besat med yderst kompetente ledere. Med ansættelsen af Vivian som skoleleder for de fire Landsbyordninger, får vi en skoleleder, der i samarbejde med de pædagogiske ledere kan samle både medarbejdere, forældre og lokalsamfund i den fælles opgave med at videreudvikle vores gode skoler og daginstitutioner i landsbyerne, siger Karsten Poulsen.

Han fremhæver, at han har stor tiltro til, at Vivian Anditsch kan skabe følgeskab og være nytænkende i forhold til at styrke landsbyordninger og skabe samarbejde på tværs af skolerne. Og at hun kan bidrage til den samlede ledelse af skoleområdet samt ledelsen i Odder Kommune overordnet set.

Forældrene i bestyrelsen på Hundslund Skole har ikke været repræsenteret i ansættelsesudvalget, efter at forældrene i sidste uge valgte at trække sig fra bestyrelsen med den begrundelse, at man mener, at man er sat uden for indflydelse i arbejdet med en ny fælles skolebestyrelse for landsbyordningerne.

Fakta om Vivian Anditsch
Født i 1972, bor i Horsens og mor Emma på 18 år og Jakob på 16 år.

Erhvervserfaring
2013 – 2017: Distriktsleder i Tværfagligt Center for Børn og Unge, Vejle Kommune
2012-2013: Special- og inklusionskonsulent, Uddannelse og Læring, Vejle Kommune
2007 – 2011: Leder i Centerklasserne, Højvangskolen, Horsens
2001-2005: Lærer Vestbyskolen, Horsens

Uddannelse
2015: Master i offentlig ledelse - påbegyndt
2012: Master i læreprocesser, ledelse og organisationspsykologi, LOOP, AAU
2008: Diplomuddannelsen i ledelse, Århus
2006: NLP- coachuddannelsen, Århus
2002: Grunduddannelsen i specialundervisning, JCVU
1998: Læreruddannelsen fra Silkeborg Seminarium


Fakta om landsbyordninger i Odder Kommune
Med ansættelsen af Vivian Anditsch etableres der én fælles ledelse for de fire landsbyordninger i Saksild, Hou, Gylling og Hundslund. Landsbyordningerne er alle placeret i de kystnære områder i Odder Kommune.
De fire landsbyordninger vil tilsammen bestå af ca.150 børn i 0 til 6 års-alderen og ca. 450 elever i skoledelen. Landsbyordningerne omfatter samlet set ca. 130 ansatte.