Badebroen på Rude Strand

Ny stor kampagne skal hente flere danskere til Kystlandet

01. juni 2020

Indsatsen skal få flere danskere til at holde ferie i området og dele deres bedste tips og feriesteder fra Danmark.

Som følge af den manglende udenlandske turisme på grund af coronakrisen er de store offentlige aktører i dansk turisme gået sammen om en fælles kampagne for at få danskerne til at holde ferie hjemme i år.

Kampagnen vil køre både nationalt, regionalt og lokalt i perioden fra den 28. maj til 31. juli og igen fra den 15. august til den 15. september. Målgruppen er danskere, som normalt ikke plejer at holde ferie i Danmark, og under overskriften "Meget mere end bare Danmark" bliver de opfordret til at genopdage hjemlandet og ikke tage Danmark for givet.

"Man har ofte hørt talemåden: Vi skal bare holde ferie i Danmark. Den talemåde bliver der gjort op med i kampagnen. En kampagne, som borgerne kan hjælpe os med at få bredt ud ved at dele deres bedste feriesteder og tips med os og resten af Danmark på de sociale medier," siger Helle Berthold Rosenberg, direktør i Turistsamarbejdet Kystlandet.

Man er også meget velkommen til at følge enten VisitHorsens, VisitOdder eller VisitJuelsminde på Facebook og Instagram, hvor der hver uge vil være tips til nye oplevelser.

I Kystlandet, der forener turismen i Horsens, Odder og Hedensted kommuner i hjertet af Danmark, kommer kampagnen til at have fokus på at gøre det så nemt som muligt at tage på endagsture eller længere ferier, uanset hvor begrænset man er af covid-19-restriktioner, manglende viden, afstand, livsstil eller øvrige præferencer.

"Vi vil invitere til samvær med familie og venner - også dem, som man har gået og savnet, mens landet har været lukket ned. Gennem kampagnen ønsker vi også at nedbryde barrierer, som måske hidtil har været en stopklods for ture i naturen. Samtidig opfordrer vi alle til at stå sammen og hjælpe erhvervsaktørerne i den danske turismebranche, der allerede nu har det svært og måske får det sværere endnu," siger direktør i Turistsamarbejdet Kystlandet, Helle Berthold Rosenberg.

Efter første fase om nogle uger begynder en regional kampagne, der gennem klare budskaber om bare at kaste sig ud i lokale danske oplevelser skal motivere borgere i yderområderne til også at holde ferien i Kystlandet. Denne del af kampagnen udkommer på tværs af medier, herunder digitale, trykte og sociale medier.

"Via borgernes anbefalinger og vores viden om danske turister forsøger vi at skabe guides, der svarer på alle de spørgsmål, folk må have for at kunne sammensætte deres egen skræddersyede dage i Horsens, Odder eller Hedensted kommuner. Man skal simpelthen ikke tænke eller overveje længe, men trygt shoppe løs blandt alle mulighederne," siger Helle Berthold Rosenberg.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af danskere, der holder ferie i Danmark, er steget de senere år. Det er med andre ord blevet mere populært at holde ferie i Danmark, men der er fortsat cirka 40 procent af danskerne, der stadig ikke holder ferie herhjemme, viser tal fra VisitDenmark.

Om kampagnen
Bag den landsdækkende kampagne står 19 danske destinationer, Brancheforeningen Danske Destinationer, Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Storbyturisme og VisitDenmark, som i alt har samlet 10,7 millioner kroner sammen til formålet.

Erhvervsfremmebestyrelsen har yderligere bevilliget 10,3 millioner kroner.

Fakta: Turismen i tal

Hele Kystlandet, herunder Horsens, Odder og Hedensted kommuner, havde i 2019 286.950 udenlandske og 568.046 danske turismeovernatninger. På nationalt plan omsatte turismen i 2018 for 132,5 milliarder kroner og skabte 169.000 fuldtidsarbejdspladser i Danmark.


Vedhæftede filer
pm_kystlandet-mere-end-bare-danmark.pdf