De to storparceller ved Bendixminde er her markeret med gult.

Nye grunde til salg i populært boligområde

18. marts 2019

Der er gang i byggeriet i det nye boligområde i Odder Vest, Bendixminde. Nu tager Odder Kommune hul på næste etape af udstykningerne med to storparceller, der sendes i udbud.

På storparcellerne kan der bygges tæt-lav-bebyggelse og etageboligbebyggelse. Det samlede grundareal er på 24.432 m2 med en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Der kan derfor bygges på 9.777 m2 på de to storparceller.

- Det er en meget attraktiv beliggenhed i et virkeligt smukt område. Der satses på kvalitet i selve bebyggelsen på de to storparceller ligesom i det samlede Bendixminde-område, hvor det er planen, at det skal være et blandet boligområde af høj kvalitet. Derfor åbner vi nu op for, at der kan bygges andre typer af boliger end parcelhuse, siger borgmester i Odder Kommune, Uffe Jensen (V).

Halvdelen er solgt
I Bendixminde blev der sidste år sat 34 parcelhusgrunde til salg og godt halvdelen er nu solgt. I efteråret 2019 udbydes yderligere 27 parcelhusgrunde.

Storparcellerne udbydes uden mindstepris. Fristen for at komme med et bud på storparcellerne er den 21. juni 2019 kl. 14.

Salgsprospekt og udbudsmateriale samt adgang til det virtuelle datarum, der er oprettet, kan fås ved henvendelse til Rune Vølund fra Colliers International Danmark A/S på rune.voelund@colliers.com.

Om Bendixminde
Mellem å-dal og bæk, skove og marker ligger Bendixminde - et nyt byudviklingsområde i Odder, hvor boligerne er placeret tæt på naturen og hvor bæredygtighed og klimahensyn er indarbejdet i områdets udformning.

Bendixminde ligger i den nordvestlige del af Odder. Arealet afgrænses mod nord af Balle Bæk, mod vest af det åbne landskab, mod syd af Stampmølle Bæk og mod øst af Balle Skov.

Skoler og daginstitutioner er i gåafstand og kan nås langs hyggelige stier. Der er mange fælles rekreative områder, og med letbanen er storbyens muligheder tæt på.

Læs mere om Bendixminde og om at flytte til Odder på flyttilodder.dk