Byskilt i Gylling

Nye lejeboliger på vej i Gylling, Hundslund og Odder

01. juli 2020

For at markere det nye samarbejde var parterne torsdag på en rundtur til Hundslund, Gylling og Odder for at skrive under på aftalerne.
Det blev en god dag i det gode sommervejr hvor også lokale indbyggere mødte op for at overværer underskrivelsen og få en snak om de nye boliger og mulighederne det giver lokalsamfundene.

Borgmester Uffe Jensen udtaler:
”Det er rigtigt godt at vi sammen med DOMI Bolig og gennem de tre aftaler om nye boliger kan skabe endnu flere bosætningsmuligheder i Odder by og oplandet. Det er vigtigt at vi kan tilbyde boliger til dem der ønske bo i vores landsbyer, tæt på mark, skov og udsigt samtidigt med at fortsætte med at udvikle Odder Vestby som et attraktivt område.”

”Byrådet er meget optaget af, at det skal være attraktive boliger bredt i hele kommunen. Aftalen med DOMI Bolig er med til at understøtte det, og det glædes jeg over,” slutter borgmesteren.

Formand for DOMI, Herdis Larsen udtaler: ” Vi er rigtigt glade for aftalerne med Odder Kommune. For os er det utroligt vigtigt at vi gennem vores virke også bidrager til at styrke sammenhængskraften mellem land og by. Med aftalerne for Kirkevang og Rasmus Larsen Vænge mener vi at vi netop gør dette. Vi glæder os over at vi i den nærmeste fremtid kan tilbyde nye boliger til både nuværende som nye beboere i Hundslund , Gylling og Odder.”


Som man kan se, var det en meget uformel underskriftsceremoni

Gylling

I Gylling opfører DOMI Bolig otte nye familieboliger på Rasmus Larsens Vænge. Boligerne opføres som tæt-lav boligbebyggelse i to rækker med hver fire boliger. Hver række vil bestå af to 3-værelsesboliger på 92 m2 og to 4-værelsesboliger på 108 m2.

For at højne det arkitektoniske udtryk arbejdes der med et spring/fremrykning mellem bolig 2 og 3 i hver række.

Inden arbejdet kan sættes i gang skal der udarbejdes et tillæg til den gældende lokalplan.
DOMI Bolig forventer derfor at kunne komme i gang med arbejdet om et års tid. 

Hundslund

I Hundslund overtager DOMI Bolig boligerne på Kirkevang 37-45 og istandsætter dem så der kan laves en sammenhæng mellem de boliger som DOMI Bolig allerede har på Kirkevang og de nye som overtages fra kommunen.

DOMI Bolig forventer at starte renoveringen i den nærmeste fremtid.

Odder

I Odder by har DOMI Bolig overtaget et areal beliggende ved Vestermarken og Løkkegårdsvej hvor DOMI Bolig ønsker at opfører 66 familieboliger.

Inden byggeriet kan sættes i gang skal der laves en lokalplan for området og der skal laves en masse undersøgelser, blandt andet arkæologiske.